RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Socko, Adam«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Socko, Adam

RI opac: 17 Entries

1Collection of Essays  Imagines Medii Aevi: wystawa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
Socko, Adam [Publ.]. - Poznán (2016)

2Monographie  Uklady emporowe w architekturze panstwa krzyzackiego
Socko, Adam. - Warszawa (2005)

3Articles  Nieznane-zaginione i zapomniane rzezby gotyckie z Wielkopolski
Socko, Adam. (2021) - In: Biuletyn historii sztuki vol. 83 (2021) p. 89-118

4Articles  Turobinska plyta nagrobna Anny ze Zmigrodu Swidwiny. Przyczynek do dziejów sztuki XVI wieku na Lubelszczyznie
Socko, Adam. (2016) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska L vol. 14, 1 (2016) p. 7-24

5Essay  Ornamentalizacja sklepien w architekturze sakralnej Lubelszczyzny XVI i poczatków XVII wieku, jako przyklad lokalnej drogi rozwoju - od gotyku do manieryzmu
Socko, Adam. (2015) - In: Ornament i dekoracja dziela sztuki. Studia z historii sztuki p. 187-199

6Essay  Znaczenie Slaska dla rozwoju rzezby gotyckiej w Wielkopolsce od polowy XIII do poczatku XVI wieku
Socko, Adam. (2014) - In: Procesy przemian w sztuce sredniowiecznej p. 163-176

7Articles  Madonna z probostwa farnego w Poznaniu. domiemane dzielo Jakoba Beinharta
Socko, Adam. (2013) - In: Cieszynskie studia muzealne vol. 5 (2012) p. 67-80

8Articles  Verschollen geglaubte Werke der gotischen Kunst: die Madonna mit dem Kind aus Kunzendorf (Kunice) bei Sorau (Zary) und die thronende Madonna aus Kohlo (Kolo)
Socko, Adam. (2013) - In: Mitteilungsblatt. Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg vol. 114 (2013) p. 10-14

9Articles  Kosciól sw. Jana Ewangelisty w Bartoszycach na tle sredniowiecznej architektury sakralnej w Prusach
Socko, Adam. (2012) - In: Studia Zamkowe vol. 4 (2012) p. 217-228

10Essay  Romanskie tradycje w gotyckiej architekturze panstwa krzyzackiego
Socko, Adam. (2011) - In: Polska i Europa w sredniowieczu p. 95-106

11Essay  Romanskie detale kamieniarskie kompleksu klasztornego w Strzelnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu: uwagi na marginesie prac nad katalogiem zbiorów Galerii Sztuki Sredniowiecznej.
Socko, Adam. (2009) - In: FS Kinga Szczepkowska-Naliwajek p. 33-48

12Essay  Der Klosterkomplex in Strzelno und seine Beziehungen zu den Gründungen der Markgrafen von Wettin in Landsberg und Petersberg
Socko, Adam. (2009) - In: Romanik in Europa. Kommunikation - Tradition - Rezeption p. 94-111

13Essay  Ganki - wiadukty w przestrzeni miast sredmowiecznych
Socko, Adam. (2008) - In: Podróznicy, fundatorzy, swieci p. 62-69

14Articles  Nieznane dziela kolonskiego mistrza fundacji pamiatkowej kanonika von Carbena w Poznaniu
Socko, Adam. (2007) - In: Artium quaestiones vol. 18 (2007) p. 5-36
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2007/0007

15Articles  Strzelen'ski zespól klasztorny w perspektywie rodowych fundacji margrabiów von Wettin. Rzez'ba - architektura - historia [The monastic complex at Strzelno and the foundations of the family of the Wettin margraves. Sculpture - architecture - history.]
Socko, Adam. (2002) - In: Nasza przeszlosc vol. 98 (2002) p. 99-161

16Articles  Kaplica sw. Andrzeja na zamku Braniewie [Die Andreas-Burgkapelle in Braunsberg]
Socko, Adam. (2002) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 3 (2002) p. 345-372

17Articles  Gardzienice w Lubelskiem - majatek i jego wlasciciele od XV do XX wieku
Socko, Adam. (2000) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne vol. 12 (2000) p. 51-68

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m