RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Stein, Robert«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Stein, Robert

RI opac: 87 Entries

1Monographie  Magnanimous dukes and rising states: the unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480
Stein, Robert. - Oxford (2017)

2Monographie  Magnanimous dukes and rising states: the unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480
Stein, Robert. - Oxford (2017)

3Monographie  Magnanimous dukes and rising states: the unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480
Stein, Robert. - Oxford (2017)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Stein, Robert. (2016)
http://leidenuniv.academia.edu/RobertStein

5Collection of Essays  Rencontres de Leyde - La Haye (19 au 22 septembre 2013) ; culture historique: la cour, les pays, les villes dans les anciens Pays-Bas (XIVe - XVIe siècles)
Cauchies, Jean-MarieStein, Robert [Publ.]. - Neuchâtel (2014)

6Monographie  De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-ca. 1480
Stein, Robert. - Hilversum (2014)

7Collection of Essays  Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W. P. Blockmans
Hoppenbrouwers, Peter C. M.Janse, AntheunStein, Robert [Publ.]. - Turnhout (2010)

8Collection of Essays  Networks, regions and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650
Stein, RobertPollmann, Judith [Publ.]. - Leiden [u.a.] (2009)

9Collection of Essays  Powerbrokers in the late Middle Ages. The Burgundian Low Countries in a European context. Les courtiers du pouvoir au bas Moyen Âge. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte européen
Stein, Robert [Publ.]. - Turnhout (2001)

10Collection of Essays  Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Oudheusden, Jan A. F. M. vanStein, Robert [Publ.]. - 's-Hertogenbosch (1998)

11Monographie  Politiek en historiografie: het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw
Stein, Robert. - Leuven (1994)

12Monographie  De voortzetting van de brabantsche yeesten
Stein, Robert. - [Universiteit Leiden] (1985)

13Essay  Princes and Fraternities. Central Government and the Third Estate in the Low Countries in the Late Middle Ages
Stein, Robert. (2017) - In: Consensus et représentation. Actes p. 193-212

14Essay  Van tresorie naar archief: de inventaris van de oorkonden van Henegouwen uit 1409
Stein, Robert. (2017) - In: Etudes Jean-Marie Cauchies p. 417-433

15Essay  Regional chronicles in a composite monarchy
Stein, Robert. (2014) - In: La cour, les pays, les villes dans les anciens Pays-Bas (XIVe - XVIe siècles) p. 7-23

16Essay  Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant
Damen, Mario J. M.Stein, Robert. (2012) - In: Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons p. 29-48
http://www.academia.edu/1935450

17Articles  74 Woorden die het verschil maken. Over de ontwikkeling van het Brabantse recht van weerstand.
Stein, Robert. (2012) - In: Noordbrabants historisch jaarboek vol. 29 (2012) p. 46-63

18Essay  De identiteiten van een pensionaris. Het hertogdom Brabant van Petus de Thimo
Stein, Robert. (2012) - In: Huldealbum Frank Daelemans p. 59-73

19Articles  Werner Rolevincks wereldkroniek online
Anrooij, Wim vanStein, Robert. (2011) - In: Omslag vol. 9, 1 (2011) p. 1-2

20Essay  Het ontstaan van de publieke sfeer (800-1550)
Damen, Mario J. M.Stein, Robert. (2011) - In: Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland p. 31-90

21Essay  Manuscript Utrecht, Gemeentearchief VII F 5
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 1074

22Essay  Chronicon universale in Amsterdam UB, I C 7
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 439

23Essay  Kroniek van Rooklooster
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 982

24Essay  Jan Allertszoon
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 902

25Essay  Dullaert, Adriaan
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 550-551

26Essay  Chronica pontificum Leodiensium
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 397

27Essay  Wielant, Philip
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 1504-1505

28Essay  Suggerode, Gerard
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 1398-1399

29Essay  Whose Community? The origin and development of the concept of Bonum commune in Flanders, Brabant and Holland (twelfth - fifteenth Century)
Stein, RobertBoele, AnitaBlockmans, Willem Pieter. (2010) - In: De bono communi. The discourse and practice of the common good in the European City p. 149-170

30Essay  Natuurlijk Filips de Goede: de Bourgondische erfopvolging in de Nederlanden
Stein, Robert. (2010) - In: Liber alumnorum Wim Blockmans p. 14-29

31Essay  Chroniques des Pays-Bas, de France, d'Angleterre et de Tournai
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 388

32Essay  Chronicon Laetiense
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 357

33Essay  Emond de Dynter
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 575-576

34Essay  Lambert de Waterlos
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 991-992

35Essay  Balduin of Ninove
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 148

36Essay  Brabantsche Yeesten Continuation
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 198-199

37Essay  Chronica de origine ducum Brabantiae
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 383-384

38Essay  Chroniques de Franche, d'Engleterre, de Flandres, de Lile et espécialement de Tournay
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 337

39Essay  Jacobus Traiecti
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 899

40Essay  Petrus de Thimo
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 1209-1210

41Essay  Chronicon ecclesiae S. Andreae Leodiensis
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle p. 330

42Essay  Introduction
Stein, Robert. (2009) - In: Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries p. 1-18

43Articles  Scheut en meester Rogier
Stein, RobertKoldeweij, Jos. (2009) - In: Millennium vol. 23 (2009) p. 3-11

44Articles  De bijbelse geschiedenis in glas: een geschreven beeldprogramma voor een reeks glasramen in de pandgang van het klooster Scheut (circa 1515)
Bleyerveld, YvonneStein, Robert. (2009) - In: Millennium vol. 23 (2009) p. 44-77, 170-172

45Articles  Van publieke devotie naar besloten orde: de stichting van het klooster Scheut
Stein, Robert. (2009) - In: Millennium vol. 23 (2009) p. 12-37, 170-172

46Essay  An Urban Network in the Low Countries. A Cultural Approach
Stein, Robert. (2009) - In: Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries p. 43-72

47Articles  De groei van Scheut
Stein, Robert. (2009) - In: Millennium vol. 23 (2009) p. 38-43, 170-172

48Articles  De affaire Van Borselen en de consolidatie van de Bourgondische macht in de Nederlanden (1425-1435)
Stein, Robert. (2009) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 124 (2009) p. 3-29

49Essay  The State's officers. The Burgundian Netherlands in the middle of the fifteenth century
Stein, Robert. (2008) - In: Konstruktion der Gegenwart und Zukunft p. 181-208

50Essay  Brussel: de Coudenberg. De groei van een regeringscentrum.
Stein, Robert. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm p. 326-337

51Essay  Brussel: de processie van de Zavel. religieus spektakel en politieke belangenbehartiging
Stein, Robert. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm p. 386-397

52Essay  'List en bedrog?' De verpanding van Holland en Zeeland in 1430-1431
Stein, Robert. (2007) - In: Opstellen Hans Smit p. 309-330

53Essay  Seventeen: The multiplicity of a unit in the Low Countries
Stein, Robert. (2006) - In: The ideology of Burgundy. The Promotion of National Consciousness, 1364-1565 p. 223-285

54Essay  Stände und Staat in den Niederlanden
Stein, Robert. (2006) - In: Europa im späten Mittelalter. Politik - Gesellschaft - Kultur p. 205-235

55Essay  Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede
Stein, Robert. (2006) - In: Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en praktijk p. 51-79

56Articles  Jacoba van Beieren. Een tragische heldin?
Stein, Robert. (2005) - In: Spiegel Historiael vol. 40 (2005) p. 292-297

57Essay  De Brabantse Leeuw sluimert (1356-1430). Vreemde vorsten op de troon
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 157-166

58Essay  Historiografie, literatuur en onderwijs
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 187-194

59Essay  Vreemde vorsten op de troon
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 157-169

60Essay  Barlandus en de Brabantse geschiedschrijving
Bijker, SjoerdStein, Robert. (2004) - In: De kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus p. 10-31

61Essay  Een dualistisch maar machtig hertogdom (1261-1356). Historiografie en literatuur.
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 133-146

62Essay  De Brabantse Leeuw sluimert (1356-1430). Historiografie, literatuur en onderwijs
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 187-196

63Essay  Historiografie en literatuur
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 133-147

64Essay  Selbstverständnis oder Identität?: Städtische Geschichtsschreibung als Quelle für die Identitätsforschung
Stein, Robert. (2003) - In: Memoria, Communitas, Civitas p. 181-202

65Essay  Art. Brabant
Stein, Robert. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch p. 764-773

66Articles  Het beeld van Jan I in de brabantse historiografie
Stein, Robert. (2003) - In: Queeste vol. 10 (2003) p. 162-182

67Essay  Art. Brabant, Herzöge von
Stein, Robert. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch p. 45-49

68Essay  De heer Huydecoper bezit ze; maar wie meer? Balthazar Huydecoper (1695-1778)
Stein, Robert. (2003) - In: Studies Frits van Oostrom p. 11-21

69Articles  Nationale identiteiten in de Late Middeleeuwen. Een verkenning
Stein, Robert. (2002) - In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis vol. 28 (2002) p. 222-246

70Essay  The Burgundian bureaucracy as a model for the Low Countries? The "chambres des comptes" and the creation of an administrative unity
Stein, Robert. (2001) - In: Powerbrokers in the late Middle Ages p. 3-26

71Essay  Hoe Fries was Franeker? Verkennend onderzoek naar de betekenis van de Franeker Akademie
Stein, Robert. (2001) - In: Stúdzjes Philippus H. Breuker p. 157-171

72Essay  Gifts of Mournig-Cloth at the Brabantine Court in the Fifteenth Century
Stein, Robert. (1999) - In: Showing status p. 51-80

73Essay  De kroniek van Peter van Os en de Brabantse historiografie
Stein, Robert. (1998) - In: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie p. 122-138

74Articles  Cultuur in context: het spel van Menych Sympel (1466) als spiegel van de Brusselse politieke verhoudingen
Stein, Robert. (1998) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 113 (1998) p. 289-321
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Cultuur_in_context._Het_spel_van_Menych_Sympel_(.pdf

75Essay  Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden p. 320-341

76Essay  Manipulation de l'élite et des masses. - Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Le prince et le peuple p. 320-341

77Essay  From territorial courts to one residence. The low Countries in the middle ages
Blockmans, Willem PieterJanse, AntheunKruse, HolgerStein, Robert. (1998) - In: La cour comme institution économique p. 17-28

78Articles  Recht und Territorium. Die lotharingischen Ambitionen Philipps des Guten
Stein, Robert. (1997) - In: Zeitschrift für historische Forschung vol. 24 (1997) p. 481-508

79Essay  Een vergeten crisis. Over een conflict tussen hertog Antoon en de staten van Brabant 1407
Stein, Robert. (1996) - In: Mélanges André Uyttebrouck p. 413-433

80Essay  Philipp the Good and the German Empire. The legitimation of the Burgundian succession to the German principalities
Stein, Robert. (1996) - In: Pays bourguignons et terres d'Empire p. 33-48

81Essay  Een wisselwerking tussen politiek en cultuur. Brussel en de Bourgondische hertogen
Stein, Robert. (1995) - In: Dossier geschiedenisdagen 1994 p. 27-35

82Articles  Brabant en de Karolingische dynastie. Over het onstaan van een historiografische traditie
Stein, Robert. (1995) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 110 (1995) p. 329-351
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Brabant_en_de_Karolingische_dynastie._Over_het_o.pdf

83Articles  Emond de Dynter († 1449), kanunnik, hertogelijk secretaris en geschiedschrijver
Stein, Robert. (1994) - In: Brabantse biografieen vol. 4 (1994) p. 47-50

84Articles  Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: antithese of synthese?
Stein, Robert. (1991) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 106 (1991) p. 185-197
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Jan_van_Boendales_Brabantsche_Yeesten._Antithese.pdf

85Essay  The Bliscapen van Maria and the Brussels policy of annexation
Stein, Robert. (1991) - In: Les sources littéraires et leurs publics p. 139-151

86Articles  Wanneer schreef Jan van Boendale zijn Brabantsche Yeesten?
Stein, Robert. (1990) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde vol. 106 (1990) p. 262-280

87Articles  Boekproduktie in de middeleeuwen. De betaling van de kopiist van een handschrift van de Brabantsche Yeesten
Stein, Robert. (1989) - In: Spiegel Historiael vol. 24 (1989) p. 507-512,547

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m