RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Valero Molina, Joan«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Valero Molina, Joan

RI opac: 26 Entries

1Essay  De la pedrera a la catedral: singularitats en lus de la pedra a les seus de Barcelona i Girona
Valero Molina, Joan. (2017) - In: Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó p. 217-236

2Articles  La promoció artística femenina dins del llinatge dels Cabrera a l'època baixmedieval
Valero Molina, Joan. (2013 - 2014) - In: Lambard vol. 25 (2013/14) p. 63-115

3Articles  La font gòtica de Blanes
Valero Molina, Joan. (2009) - In: Quaderns de la Selva vol. 21 (2009) p. 195-216

4Articles  Lloreç Reixac, un escultor a la sombra de los grandes maestros del gótico internacional catalán
Valero Molina, Joan. (2009) - In: Boletin del Museo e Instituto Camón Aznar vol. 103 (2009) p. 391-426

5Articles  Pere Torregrossa, Pere Jalopa i la Capella de Sant Sever de la Catedral de Barcelona
Valero Molina, Joan. (2009 - 2010) - In: Lambard vol. 21 (2009/10) p. 157-178

6Essay  Ecos de una iconografía francesa de la imago pietatis en la Corona de Aragón
Valero Molina, Joan. (2009) - In: El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las cortes europeas en la baja Edad Media p. 333-342

7Articles  La situació artística de Girona durant el primer quart del segle XV
Valero Molina, Joan. (2008) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 49 (2008) p. 567-594

8Articles  El pintor gironí Ramon Solà II i un retaule dedicat a Santa Cristina per a Lloret
Valero Molina, Joan. (2008) - In: Quaderns de la Selva vol. 20 (2008) p. 61-72

9Essay  Presencia y actividad de escultores italianos en la Barcelona del siglo XV
Valero Molina, Joan. (2008) - In: Modelos, intercambios y recepción artística p. 197-208

10Essay  Pere Oller
Valero Molina, Joan. (2007) - In: L'art gòtic a Catalunya Pt. 8 p. 107-123

11Essay  La catedral de Barcelona
Valero Molina, Joan. (2007) - In: L'art gòtic a Catalunya Pt. 8 p. 232-235

12Articles  La marededéu de Segueró: apunts sobre un model de verge sedent a l'entorn del taller de l'escultor Pere Oller
Valero Molina, Joan. (2006) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 47 (2006) p. 109-126

13Articles  El Sant Enterrament de Sant Andreu de Ribesaltes
Valero Molina, Joan. (2006 - 2007) - In: Lambard vol. 19 (2006/07) p. 253-275

14Articles  El capitell de la creu de terme del Museu de l'Empordà a Figueres. Ramon Boet i la producció de creus esculpides dels pedrers gironins
Valero Molina, Joan. (2005) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos vol. 38 (2005) p. 231-252

15Articles  La creu de pedra d'Olot. Algunes reflexions sobre les relacions existents entre l'escultura i l'orfebreria gòtiques.
Valero Molina, Joan. (2005) - In: Annals. Patronat d'estudis històrics d'Olot i comarca vol. 16 (2005) p. 149-170
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsPEHOC/article/view/278557

16Articles  Sanca Ximenis de Cabrera i la capella de santa Clara i santa Caterina de la catedral de Barcelona
Valero Molina, Joan. (2005) - In: Locus amoenus vol. 8 (2005) p. 47-66

17Articles  El sepulcre de Bernguer d'Anglesola i els seus refernts en l'escultura funerària europea
Valero Molina, Joan. (2004) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 45 (2004) p. 687-732

18Articles  Una reunió d'arquitectes inèdita a la catedral de Barcelona
Valero Molina, Joan. (2004 - 2006) - In: Seu Vella vol. 5 (2004/06) p. 233-251

19Articles  Pere Sanglada en el context de l'escultura internacional catalana i europea
Valero Molina, Joan. (2002) - In: Locus amoenus vol. 6 (2002/03) p. 41-55

20Articles  L'etapa gironina de l'escultor Pere de Santjoan
Valero Molina, Joan. (2001) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 42 (2001) p. 221-236

21Essay  L'activitat del taller de Pere Oller durant el seu període de maduresa artística
Valero Molina, Joan. (1999) - In: L'Artista-artesà medieval a la Corona d'Aragó p. 295-309

22Articles  Julià Nofre y la escultura del gótico internacional florentino en la Corona de Aragón
Valero Molina, Joan. (1999) - In: Anuario del Departamento de Historia y Teoria del Arte vol. 11 (1999) p. 59-76

23Articles  L'escultura del segle XV a Santa Anna. Relacions amb els mestres dels claustre de la catedral
Valero Molina, Joan. (1999) - In: Lambard vol. 11 (1998/99) p. 87-109

24Articles  El contracte del sepulcre del cardenal Berenguer d'Anglesola
Valero Molina, Joan. (1998 - 1999) - In: Locus amoenus vol. 4 (1998/99) p. 77-80

25Articles  Bernat Despujol: un destacat benefactor de la Seu de Vic
Valero Molina, Joan. (1995) - In: Lambard vol. 8 (1995) p. 161-177

26Articles  Acotacions cronològiques i nous mestres a l'obra del claustre de la catedral.
Valero Molina, Joan. (1993) - In: D'Art. Revista del Departamento de Historia del Arte vol. 19 (1993) p. 29-41

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m