RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.6 million titles

Authors

Publications »Verdés Pijuan, Pere«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Verdés Pijuan, Pere

RI opac: 53 Entries

1Collection of Essays  El sistema financiero a finales de la Edad Media: agentes, instrumentos y métodos
Ortí Gost, PereVerdés Pijuan, Pere [Publ.]. - Valencia (2020)

2Collection of Essays  Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez
Morelló Baget, JordiOrtí Gost, PereVerdés Pijuan, Pere [Publ.]. - Madrid (2018)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Verdés Pijuan, Pere. (2016)
http://csic.academia.edu/PVerd%C3%A9sPijuan

4Monographie  "Per Co que la vila no vage a perdicio": la gestio del deute public en un municipi català (Cervera, 1387 - 1516)
Verdés Pijuan, Pere. - Barcelona (2004)

5Monographie  Fiscalitat reial i finances municipals: les ajudes per a les guerres mediterrànies (Cervera, 1350-1356)
Verdés Pijuan, Pere. - Barcelona (1995)

6Essay  Los libros del Racional de Manresa (1408-1412): la clave de un sistema financiero municipal
Verdés Pijuan, Pere. (2020) - In: El sistema financiero a finales de la Edad Media p. 139-186

7Essay  A study of economic inequality in the light of fiscal sources: the case of Catalonia (14th-18th centuries)
Verdés Pijuan, Pere. (2020) - In: Disuguaglianza economica nelle società preindustriali p. 145-168

8Essay  L'evolució dels ingressos fiscals del municipi de Cervera (1331-1516): un indicador de la conjuntura econòmica?
Verdés Pijuan, Pere. (2019) - In: La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó (1350-1450) p. 121-141

9Essay  El principio de la causa impositionis en las tallas municipales de Cataluña a fines de la Edad Media
Verdés Pijuan, Pere. (2019) - In: Etudes Denis Menjot p. 93-104

10Essay  La "flequeria " de la villa de Cervera durante el siglo XV: la genesis del monopolio fiscal sobre la venta de pan
Verdés Pijuan, Pere. (2019) - In: Homenaje Juan Antonio Bonachía Hernando p. 635-644

11Articles  Els caps de casa jueus a Cervera durant el segle XV
Rivera Sentís, F. XavierVerdés Pijuan, Pere. (2018) - In: Miscel.lània cerverina vol. 23 (2018) p. 321-392

12Essay  Omens, dolzens i similars a Cervera durant ei segle XV: els intents de crear un nou impost sobre la renda
Verdés Pijuan, Pere. (2018) - In: Estudis Manuel Sánchez Martínez p. 417-462

13Articles  La població de l'aljama de Cervera durant el segle XV a través de la quèstia dels jueus
Verdés Pijuan, Pere. (2018) - In: Miscel.lània cerverina vol. 23 (2018) p. 85-114

14Articles  La contribució del Consell de Barcelona a les demandes de la Corona, 1387-1462
Verdés Pijuan, Pere. (2016) - In: Barcelona. Quaderns d'història vol. 23 (2016) p. 81-104
https://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/319558/409957

15Essay  Fiscalidad urbana y discurso franciscano en la corona de Aragón (s. XIV-XV)
Verdés Pijuan, Pere. (2015) - In: Fiscalità e religione nell'Europa cattolica. Idee, linguaggi e pratiche (secoli XIV-XIX) p. 71-110

16Essay  El mercado de la deuda pública en la Cataluña de los siglos XIV-XV
Verdés Pijuan, Pere. (2015) - In: Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano p. 243-272

17Essay  La teoría del gasto público en la Corona de Aragón: El Dotzè del Crestià (1385)
Verdés Pijuan, Pere. (2013) - In: El Alimento del Estado y la salud de la Res Publica. Orígenes p. 73-96

18Essay  L'organització militar d'un municipi medieval: Cervera, segle XV
Verdés Pijuan, Pere. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol p. 685-695

19Essay  La contribución eclesiástica a la fiscalidad municipal en Cataluña durante la época bajomedieval
Verdés Pijuan, Pere. (2013) - In: Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media p. 131-168

20Articles  "Car les talles són difícils de fer e pijors de exigir": a propósito del discurso fiscal en las ciudades catalanas durante la época bajomedieval
Verdés Pijuan, Pere. (2012) - In: Studia historica. Historia medieval vol. 30 (2012) p. 129-153

21Articles  "Atès que la utilitat de la universitat deu precehir lo singular": discurso fiscal e identidad política en Cervera durante el S. XV
Verdés Pijuan, Pere. (2011) - In: Hispania. Revista española de historia vol. 71 (2011) p. 409-436

22Essay  Las elites urbanas de Cataluña en el umbral del s. XV: entre el discurso político y el mito historiográfico
Verdés Pijuan, Pere. (2011) - In: La corona de Aragón en el centro de su Historia, 1410-1412. El Interregno y el Compromiso de Caspe p. 147-164
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/documents/10157/81f450be-7fb2-4eef-a492-d34e0647577d

23Essay  Els municipis catalans a l'época de Jaume I
Verdés Pijuan, PereTurull Rubinat, Max. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Pt. 1 p. 193-208

24Articles  La ciudad en el espejo: hacienda municipal e identidad urbana en la Cataluña bajomedieval
Verdés Pijuan, Pere. (2009 - 2010) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval vol. 16 (2009/10) p. 157-193

25Essay  La deuda pública en la documentación catalana
Marti, AlbertMorelló Baget, JordiOrtí Gost, PereSánchez Martínez, ManuelVerdés Pijuan, Pere. (2009) - In: La deuda pública en la Cataluña bajomedieval p. 335-462

26Essay  "Per tal que no calgués a logre manlevar": el endeudamiento a largo plazo de un municipio catalán durante la Baja Edad Media (Cervera, 1332-1386)
Verdés Pijuan, Pere. (2009) - In: La deuda pública en la Cataluña bajomedieval p. 21-100

27Essay  Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)
Verdés Pijuan, Pere. (2008) - In: Villes en guerre, XIVe-XVe siècles p. 161-184

28Essay  La fiscalidad sobre el azafrán: en la Cataluña del siglo XV
Verdés Pijuan, Pere. (2008) - In: Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España p. 223-244

29Essay  La Segarra a finals de l'Edat Mitjana
Verdés Pijuan, Pere. (2007) - In: Patrimoni dispers. L'esplendor medieval a la Segarra p. 12-22

30Articles  Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles XIV-XV
Verdés Pijuan, Pere. (2007) - In: Barcelona. Quaderns d'història vol. 13 (2007) p. 283-311
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/113889/189812

31Essay  El pelegrinatge a Sant Jaume I Catalunya, segons la documentació municipal (S. XIV-XVI)
Verdés Pijuan, Pere. (2007) - In: El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes p. 179-187

32Articles  Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media
Turull Rubinat, MaxVerdés Pijuan, Pere. (2006) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 76 (2006) p. 507-530

33Essay  "Car vuy en la cort no s'i fa res sens diners". En torno a la negociación entre la villa de Cervera y el rey durante la Baja Edad Media
Verdés Pijuan, Pere. (2005) - In: Negociar en la Edad Media p. 185-214

34Articles  Sobre la regalia d'establir "imposicions i barres" a catalunya: la convinença de Sant Joan Despí (1370)
Verdés Pijuan, Pere. (2005) - In: Initium vol. 10 (2005) p. 545-578

35Essay  La gestion de los impuestos indirectos municipales en las ciudades y villas de Catalunia: El caso de Cervera (s. XIV-XV)
Verdés Pijuan, Pere. (2004) - In: La fiscalité des villes au Moyen Âge 4 p. 173-189

36Articles  Administrar les pecúnies e béns de la Universitat. La política fiscal i les estratègies financeres d'un municipi català a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-1516) [Tesis doctorals ]
Verdés Pijuan, Pere. (2004) - In: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics vol. 15 (2004) p. 181-191

37Articles  L'obreria de l'església de Santa Maria de Cervera ( s.XIV - XV )
Verdés Pijuan, Pere. (2003) - In: Miscel.lània cerverina vol. 16 (2003) p. 165-194

38Essay  El veïnatge de Cervera durant el s. XV
Verdés Pijuan, Pere. (2003) - In: El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta Pt. 3 p. 1085-1089

39Essay  Evolution des dépenses de Cervera (1386-1516)
Verdés Pijuan, Pere. (2002) - In: La fiscalité des villes au Moyen Âge 3 p. 113-125

40Articles  Une espècia autòctona: el comerç del safrà a Catalunya durant el segle XV
Verdés Pijuan, Pere. (2001) - In: Anuario de estudios medievales vol. 31 (2001) p. 757-787
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/268/273

41Essay  Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704)
Turull Rubinat, MaxVerdés Pijuan, Pere. (1999) - In: Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval p. 121-154

42Essay  La consolodació del sistema fiscal i financer municipal a mitjan s. XIV: el cas de Cervera
Verdés Pijuan, Pere. (1999) - In: Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval p. 185-217

43Essay  La levée de l'impôt indirect dans les municipalités catalanes. Les ordonnances du "butlletí" de Cervera (1460)
Verdés Pijuan, Pere. (1999) - In: La Fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident Méditerranéen). Les systèmes fiscaux p. 447-462

44Articles  Les finances del "Clavari". Abast, límits i funcionament (Cervera, 1442)
Verdés Pijuan, Pere. (1999) - In: Anuario de estudios medievales vol. 29 (1999) p. 1133-1164

45Articles  La carestia de blat de 1374 - 1376 a Cervera
Verdés Pijuan, Pere. (1998) - In: Miscel.lània cerverina vol. 12 (1998) p. 5-24

46Essay  Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s. XIV
Verdés Pijuan, Pere. (1997) - In: Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana p. 383-422

47Articles  Els capítols de l'ajuda atorgada per la vila de Cervera al rei Pere el Cerimoniós l'any 1351
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: Miscel.lània cerverina vol. 10 (1996) p. 249-259

48Essay  Les sources fiscales et financières des municipalités catalanes aux XIVe et XVe siècles: le cas de Cervera
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1 p. 163-174

49Articles  L'impacte de la fiscalitat reial a Cervera (1350-1356)
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: L'avenç. Història dels països catalans vol. 202 (1996) p. 22-25

50Articles  Un llibre de "L'Obra dels Murs" de Cervera (1368)
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: Miscel.lània cerverina vol. 10 (1996) p. 13-36

51Articles  A propòsit del Privilegi General per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363).
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: Miscellània de textos medievals vol. 8 (1996) p. 231-248

52Essay  L'aportació dels notaris a la societat catalana en els camps del dret, la història, la literatura i la política
Verdés Pijuan, Pere. (1994) - In: Actes del 1. Congres d'historia del notariat catala p. 14-130

53Articles  Paisatge agrari i abastament a Cervera (1370-1380)
Verdés Pijuan, Pere. (1994) - In: Miscel.lània cerverina vol. 9 (1994) p. 29-67

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m