RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.8 million titles

Authors

Publications »Walczak, Marek«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Walczak, Marek

RI opac: 60 Entries

1Collection of Essays  Jako serce posrodku ciala ...: kultura artystyczna kosciola Mariackiego w Krakowie
Walczak, MarekWolska, Agata [Publ.]. - Krakow (2021)

2Collection of Essays  Sztuka w kregu krakowskich franciszkanów i klarysek
Szyma, MarcinWalczak, Marek [Publ.]. - Kraków (2020)

3Collection of Essays  Der Meister und Katharina: Hans von Kulmbach und seine Werke für Krakau
Kruk, Miroslaw PiotrHola, AleksandraWalczak, Marek [Publ.]. - Kraków (2018)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Walczak, Marek. (2016)
http://jagiellonian.academia.edu/MarekWalczak

5Collection of Essays  Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja: studia z dziejów swiadomosci historycznej w sredniowieczu i okresie nowozytnym
Walczak, Marek [Publ.]. - Kraków (2015)

6Monographie  Koscioly gotyckie w Polsce
Walczak, Marek. - Krakow (2015)

7Monographie  Rzezba architektoniczna w Malopolsce za czasow Kazimierza Wielkiego
Walczak, Marek. - Kraków (2006)

8Essay  The sameness of models. On the stylistic uniformity of architecture, micro-architecture, decorative stonework and stained glass in central Europe in the mid-XIV Century
Horzela, DobroslawaWalczak, Marek. (2022) - In: Architettura medievale. Il Trecento. Modelli, tecniche, materiali p. 81-96

9Articles  [New Observations on the Tomb of Queen Hedwig of Anjou in the Cathedral on Wawel Hill in Krakow]
Walczak, Marek. (2022) - In: Roczniki humanistyczne 2 vol. 70, 4 (2022) p. 67-97
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/17454/16281

10Essay  "Sic enim Constantinus .. The Equestrian Portrait of King Ladislaus Jagiello in the Holy Trinity Chapel at the Castle of Lublin (1418)
Walczak, Marek. (2022) - In: Eclecticism in late medieval visual culture at the crossroads of the Latin, Greek, and Slavic traditions p. 259-290

11Essay  Niesymetryczne sklepienia gwiaždziste w kaplicach košciola Dominikanów w Krakowie
Szyma, MarcinWalczak, Marek. (2021) - In: FS Dalibor Prix p. 68-83

12Articles  A group of statuettes in alabaster from the dominican church in Cracow: a contribution to the research on imported artworks in Central Europe in the Late Middle Ages
Walczak, Marek. (2021) - In: Artibus et historiae vol. 43, 84 (2021) p. 9-49

13Articles  Ropes and Knots: Architectural Emulation in Fifteenth- and Early Sixteenth-Century Central Europe and the Origins of Architecture
Walczak, Marek. (2020) - In: Source. Notes in the history of art vol. 40 (2020) p. 133-142

14Articles  Badania nad sztuka sredniowieczna w Polsce po roku 1989 [Research on Medieval Art in Poland after 1989]
Horzela, DobroslawaWalczak, Marek. (2019) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne vol. 15 (2019) p. 262-297

15Essay  Kraków i Norymberga: zwiazki w dziedzinie sztuki na przelomie sredniowiecza i renesansu.
Walczak, Marek. (2018) - In: Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dziela dla Krakowa p. 107-135

16Articles  The Maces of the Jagiellonian University: A Contribution to the Research on Insignia of Power in the Late Middle Ages and at the Beginning of the Early Modern Period
Walczak, Marek. (2018) - In: Viator vol. 49, 3 (2018) p. 223-244

17Articles  The Archconfraternity of the Rosary in the Dominican Churches of Kraków. Piety and Patronage of the Arts
Czyzewski, Krzysztof J.Walczak, Marek. (2018) - In: Acta historiae artis Slovenica vol. 23, 2 (2018) p. 139-162

18Essay  Krakowska mediewistyka historyczno-artystyczna po II wojnie swiatowej
Horzela, DobroslawaWalczak, Marek. (2018) - In: Krakowskie srodowisko historyczne XV-XX w. Ludzie - idee - dziela p. 87-112

19Essay  Bohemi Cracoviam muraverunt? Kraków wobec sztuki czeskiej okolo roku 1300.
Walczak, Marek. (2016) - In: Czechy i Polska miedzy Wschodem i Zachodem - sredniowiecze i wczesna epoka nowozytna p. 269-290

20Articles  Liturgical furnishings of the Holy Cross Chapel in the cathedral on Wawel Hill: contribution to the studies into the piety of the Jagiellons.
Walczak, Marek. (2016) - In: Epigraphica & sepulcralia vol. 7 (2016) p. 35-57

21Essay  Uwagi o pierwotnej dekoracji malarskiej prez-biterium gotyckiej katedry w Krakowie
Walczak, Marek. (2015) - In: FS Izabela Skierska p. 401-414

22Articles  Topography of the royal necropolis at the Cracow cathedral in the Middle Ages
Walczak, Marek. (2015) - In: Epigraphica & sepulcralia vol. 6 (2015) p. 67-90

23Essay  Jagiellonowie a sztuka
Walczak, Marek. (2015) - In: Europa Jagellonica 1386-1572 p. 131-160

24Articles  L'"Europa Jagiellonica" a-t-elle existé? Quelques nouvelles de la recherche sur l'art en Europe centrale et orientale (1386-1572)
Walczak, Marek. (2014) - In: Perspective (2014) p. 352-360

25Articles  Power and history: the past as a means of legitimating a ruler's authority in the court art of fourteenth-century Poland.
Walczak, Marek. (2014) - In: Umení vol. 62 (2014) p. 2-16

26Essay  Topografla nekropolii królewskiej na Wawelu w sredniowieczu.
Walczak, Marek. (2014) - In: Procesy przemian w sztuce sredniowiecznej p. 147-162

27Articles  On the necropolises of chivalric clans at Sandomierz: remarks on the popularity of memorial inscriptions in fourteenth-century mural painting in Central Europe.
Walczak, Marek. (2014) - In: Epigraphica & sepulcralia vol. 5 (2014) p. 253-277

28Essay  The figures on the sides of the tomb-chest of King Casimir the Great: a reassessment of the iconography of the Polish kingdom reborn.
Walczak, Marek. (2014) - In: Medieval art, architecture and archaeology in Cracow and Lesser Poland p. 48-75

29Essay  O zaginionej miniaturze dedykacyjnej Vitae beatae Kunegundis Jana Dlugosza. Przyczynek do badan nad refleksja bistoryczna w dawnej Polsce
Walczak, Marek. (2014) - In: FS Maria Koczerska p. 754-766

30Essay  Inscenizacja triumfu. Grunwald wobec tradycji propagandowej zwyciestw wojennych w sredniowieczu
Walczak, Marek. (2013) - In: Conflictus magnus apud Grunwald 1410 p. 173-186

31Essay  The Gothic Tombs of the Kings of Poland in the Wawel Cathedral
Walczak, Marek. (2013) - In: Italien, Mitteldeutschland, Polen. Geschichte und Kultur p. 531-552

32Essay  The tower of the medieval town hall in Cracow: remarks on the reception of "Parlerian" influences in the architecture and stone sculpture of Lesser Poland (14th - 15th c.).
Walczak, Marek. (2012) - In: FS Ivo Hlobil (2012) p. 363-376

33Essay  The Tomb of King Ladislas the Short (1320-1333) and the Beginnings of the Royal Necropolis in Cracow Cathedral
Walczak, Marek. (2009) - In: Sborník príspevku ze zasedáni k problematice sepulkrálních památek p. 359-385

34Articles  Domniemany palac królewski z drugiej polowy XIV wieku przy Rynku Glównym nr 17 w Krakowie [Der mutmaßliche Königspalast aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts am Krakauer Ring Nr. 17]
Walczak, Marek. (2009) - In: Documenta Pragensia vol. 28 (2009) p. 355-370

35Essay  Casimir the Great's Artistic Foundations and the Court Art of the Luxembourgs
Walczak, Marek. (2009) - In: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich p. 534-549

36Articles  Przyczynek do badan nad wieza ratuszowa w Krakowie
Walczak, Marek. (2009) - In: Folia historiae artium Ser. NS, vol. 12 (2009) p. 21-53
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2009/0027

37Essay  Uwagi o chronologii malopolskiej rzezby drewnianej wieku XIV
Walczak, Marek. (2009) - In: FS Kinga Szczepkowska-Naliwajek p. 159-178

38Essay  Uwagi o wplywach czeskich na rzezbe w Malopolsce w wieku XIV
Walczak, Marek. (2008) - In: FS Helena Malkiewicz p. 59-80

39Essay  "Per testudinem adornatum". Canopies over the Gothic royal tombs in Poland
Walczak, Marek. (2008) - In: Mikroarchitektur im Mittelalter. Ein gattungsübergreifendes Phänomen p. 161-188

40Essay  Zur Chronologie der kleinpolnischen Holzplastik im 14. Jahrhundert
Walczak, Marek. (2008) - In: Prag und die großen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310 - 1437) p. 561-584

41Essay  Desziwoj of Czechle and Images. Art as a Medium of Religious Identity in Poland in the Second Half of the 15th Century
Walczak, Marek. (2007) - In: Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620 p. 69-88

42Essay  Tympanon fundacyjny biskupa Jana Grota w kos'ciele parafialnym w Radlowie
Walczak, Marek. (2007) - In: FS Jerzy Gadomski Pt. 1 p. 331-352

43Essay  The Cult of Saint Stanislaus at the Courts of the Piasts and the Jagiellons and its Artistic Testimony
Walczak, Marek. (2006) - In: Schodištní cykly velké veže hradu Karlštejna. Stav po restaurování p. 159-172

44Essay  Dekoracja heraldyczna palacu przy Rynku Glównym nr. 17 w Krakowie
Walczak, Marek. (2006) - In: FS Lech Kalinowski (2006) p. 59-88

45Articles  Dekoracja heraldyczna palacu przy Rynku Glównym nr 17 w Krakowie
Walczak, Marek. (2005) - In: Folia historiae artium Ser. NS, vol. 10 (2005) p. 59-88
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0066

46Essay  Late Gothic Architecture in the Region of Lesser Poland and Its Central-European Connections. Selected Issues,
Czyezswki, K.Walczak, Marek. (2004) - In: Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526) p. 325-340

47Articles  Krippenspielfiguren des 14. Jahrhunderts aus dem an der St. Andreas-Kirche in Krakau gelegenen Kloster der Klarissinnen
Walczak, Marek. (2003) - In: Umení vol. 51 (2003) p. 192-202

48Essay  "The Jagiellonian Saints". Some Political, National and Ecclesiastical Aspects of Artistic Propaganda in Jagiellonian Poland
Walczak, Marek. (2002) - In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit p. 139-150

49Articles  Kanonizacja sw. Stanislawa jako temat historyczny w sztuce Krakowa
Walczak, Marek. (2002 - 2003) - In: Studia Waweliana vol. 11/12 (2002/03) p. 5-41

50Essay  Ikonografia miniatury na dokumencie odpustowym kardynala Zbigniewa Olesnickiego z roku 1449 w swietle papieskiej i soborowej propagandy w sredniowieczu
Walczak, Marek. (2002) - In: FS Lech Kalinowski (2002) p. 481-504

51Articles  Czternastowieczne figurki jaselkowe w klasztorze Klarysek przy kosciele Sw. Andrzeja w Krakowie: Uwagi o stylu, datowaniu, ikonografii i funkcji
Walczak, Marek. (2001) - In: Modus. Prace z historii sztuki vol. 2 (2001) p. 5-42
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/modus2001/0009?sid=a92ade23d6c65c00d0977003b7471c42

52Essay  Uwagi o póznogotyckim detalu architektonicznym zamku w Debnie kolo Wojnicza
Czyzewski, Krzysztof J.Walczak, Marek. (2001) - In: Zamek i dwór w sredniowieczu od XI do XV wieku p. 39-42

53Articles  Cykle hagiograficzne w sztuce sredniowiecznej do poczatku wieku XIII.: zarys problematyki
Walczak, Marek. (2001) - In: Folia historiae artium Ser. NS, vol. 5/6 (1999/2000) p. 119-138
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2001/0123

54Essay  O pewnym motywie antycznym w malopolskim malarstwie XV wieku
Walczak, Marek. (2001) - In: FS Anna Rózycka Bryzek p. 365-376

55Essay  Die Krakauer Kathedrale und die Marienkirche in ihrer Funktion für Hof und Stadt.
Walczak, MarekCzyzewski, Krzysztof J.. (2000) - In: Krakau, Prag und Wien p. 103-116

56Articles  Z badan nad gotycka katedra w Krakowie
Czyzewski, Krzysztof J.Walczak, Marek. (1999) - In: Studia Waweliana vol. 8 (1999) p. 21-51

57Articles  Dzialalnosc fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynala Zbigniewa Olesnickiego
Walczak, Marek. (1994) - In: Folia historiae artium vol. 30 (1994) p. 63-85
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1994/0067

58Articles  Dzialalnosc fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynala Zbigniewa Olesnickiego
Walczak, Marek. (1992) - In: Folia historiae artium vol. 28 (1992) p. 57-73
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1992/0061

59Articles  Przemiany architektoniczne katedry krakowskiej w pierwszej polowie XV wieku i ich zwiazek z dzialalnoscia fundacyjna kardynala Zbigniewa Olesnickiego
Walczak, Marek. (1992) - In: Studia Waweliana vol. 1 (1992) p. 7-28
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_waweliana1992/0009?sid=5b9bd869b76b18c0873de72c415cdaa0

60Articles  Udzial Zbigniewa Olesnickiego w architektonicznych przemianach katedry krakowskiej w 1. polowie XV wieku
Walczak, Marek. (1991) - In: Sprawozdania z posiedzen komisji naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie vol. 35 (1991) p. 132-133

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m