RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Zaremska, Hanna«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Zaremska, Hanna

RI opac: 44 Entries

1Monographie  Juden im mittelalterlichen Polen und die Krakauer Judengemeinde
Zaremska, Hanna. - Osnabrück (2013)

2Monographie  Zydzi w sredniowiecznej Europie Srodkowej
Zaremska, Hanna. - Poznán (2005)

3Collection of Essays  Ecclesia et civitas. Kosciól i zycie religijne w miescie sredniowiecznym
Manikowska, HalinaZaremska, Hanna [Publ.]. - Warszawa (2002)

4Collection of Essays  Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy
Manikowska, HalinaZaremska, Hanna [Publ.]. - Warszawa (1995)

5Monographie  Banici w sredniowiecznej Europie
Zaremska, Hanna. - Warszawa (1993)

6Monographie  Niegodne rzemioslo: kat w spoleczenstwie Polski XIV - XVI w.
Zaremska, Hanna. - Warszawa (1986)

7Monographie  Bractwa w sredniowiecznym Krakowie: studium form spolecznych zycia religijnego
Zaremska, Hanna. - Wroclaw (1977)

8Essay  Rabin Mojzesz z Halle i jego konflikt z gmina zydowska Poznania
Zaremska, Hanna. (2015) - In: FS Izabela Skierska p. 631-639

9Essay  Chazaria - panstwo na pograniczu kultur
Zaremska, Hanna. (2014) - In: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w sredniowieczu p. 17-54

10Essay  Rabin Izrael MiBruna i jego relacje z zydowskimi gminami w Polsce
Zaremska, Hanna. (2013) - In: FS Halina Manikowska p. 135-154

11Articles  Jews and Their Attitude towards Christians in Medieval Poland
Zaremska, Hanna. (2010) - In: Acta Poloniae historica vol. 101 (2010) p. 125-163

12Essay  Jews and Their Attitude towards Christians in Medieval Poland
Zaremska, Hanna. (2010) - In: 21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010 p. 125-162

13Essay  Crossing the River: How and Why the Jews of Krakow Settled in Kazimierz at the End of the Fifteenth Century
Zaremska, Hanna. (2010) - In: Social and cultural Boundaries in Pre-Modern Poland p. 174-192

14Articles  Crossing the river: how and why the Jews of Kraków settled in Kazimierz at the end of the fifteenth century.
Zaremska, Hanna. (2010) - In: Polin vol. 22 (2010) p. 174-192

15Essay  Zydowska klatwa w sredniowiecznej Polsce. [Die jüdische Acht im mittelalterlichen Polen]
Zaremska, Hanna. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století p. 465-479

16Essay  Zydzi wobec chrzescijan w srédniowiecznej Polsce
Zaremska, Hanna. (2008) - In: Animarum cultura. Studia nad kultura religijna na ziemiach polskich w sredniowieczu 1 p. 191-228

17Essay  Dlaczego w Krakowie? Poczatki gminy zydowskiej w Krakowie
Zaremska, Hanna. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska p. 123-133

18Essay  Zmowa slaskich Zydów
Zaremska, Hanna. (2003) - In: FS Bronislaw Geremek (2003) p. 135-164

19Essay  Kontakty wczesnosredniowiecznych gmin zydowskich Europy Srodkowej z rabinami zachodniej diaspory aszkenazyjskiej
Zaremska, Hanna. (2002) - In: Ecclesia et civitas. Kosciól i zycie religijne w miescie sredniowiecznym p. 515-526

20Essay  "Die fleisch, das nicht taug den juden zu essen". Miasto wobec problemu zydowskiego uboju rytualnego.
Zaremska, Hanna. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej p. 299-307

21Articles  Jewish Street (Platea judeorum) in Cracow: the 14th - the first half of the 15th century
Zaremska, Hanna. (2001) - In: Acta Poloniae historica vol. 83 (2001) p. 27-57

22Essay  Organizacja wczesnosredniowiecznych gmin zydowskich w Europie Srodkowej: Ostrzyhom i Kraków.
Zaremska, Hanna. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina p. 303-312

23Essay  Uwagi o organizacji gmin zydowskich w sredniowiecznej Polsce
Zaremska, Hanna. (2000) - In: FS Henryk Samsonowicz (2000) p. 147-164

24Essay  Rzecz skradziona w zydowskim zastawie
Zaremska, Hanna. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych p. ??

25Essay  Le roi, la cité et les Juifs à Cracovie au XVe siècle
Zaremska, Hanna. (1999) - In: Anthropologie de la ville médiévale p. 49-62

26Essay  Le Juif au tribunal: Cracovie XV siècle.
Zaremska, Hanna. (1999) - In: FS János M. Bak p. 105-116

27Essay  Le juif tribunal: Cracovie, XVème siècle
Zaremska, Hanna. (1999) - In: FS János M. Bak p. 105-114

28Essay  Marginaux
Zaremska, Hanna. (1999) - In: Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval p. 639-654

29Essay  Grzech i wystepek: normy i praktyka moralnosci spolecznej
Zaremska, Hanna. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. p. 533-576

30Essay  Miasto: struktury spoleczne i styl zycia
Zaremska, Hanna. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. p. 189-238

31Essay  Czlowiek wobec smierci: wyobrazenia i rytualy
Zaremska, Hanna. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. p. 485-510

32Essay  Warunki mieszkalne
Zaremska, Hanna. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. p. 19-32

33Articles  Wspólnota zakowska w sredniowiecznym Krakowie
Zaremska, Hanna. (1995) - In: Mówia Wieki vol. 38, 2 (1995) p. 9-12

34Essay  Lieux d'exécution à Cracovie aux XIVe-XVIe siècles
Zaremska, Hanna. (1995) - In: Lieux de pouvoir au Moyen Âge et à l'époque moderne p. 185-196

35Essay  Krakowska ksiêga wójtowska z roku 1442. Bójki i obelgi
Zaremska, Hanna. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski p. 93-100

36Essay  Le bannissement et les bannis en Europe Centrale: XIVe-XVe s.
Zaremska, Hanna. (1994) - In: Le migrazioni in Europa secc. XIII - XVIII p. 731-754

37Essay  Les confréries religieuses à Cracovie entre le XIVème et le XVIème siècle
Zaremska, Hanna. (1993) - In: Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval p. 185-201

38Articles  Poznanski wykaz proskrybowanych (1418-1438)
Zaremska, Hanna. (1993) - In: Kronika miasta Poznania vol. 61 (1993) p. 23-47

39Essay  Les pèlerinages des homicides: l'Europe Centrale XIV-XVI siècles
Zaremska, Hanna. (1993) - In: Pielgrzymki w kulturze sredniowiecznej Europy p. 49-55

40Essay  Zywi wobec zmarlych. Uwagi w sprawie kary za zabójstwo w Krakowie w XIV wieku
Zaremska, Hanna. (1992) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 5 p. ??

41Essay  Jak wygladali czescy bandyci? Z dziejow rysopisu w srednjowiecznych ksiegach karnych [L'image des bandits tchèques. Le signalement dans les registres judiciaires du Moyen Âge]
Zaremska, Hanna. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) p. 105-113

42Articles  Les confréries religieuses et les corporations à Cracovie aux XIVe - XVIe siècles, rituels funéraires
Zaremska, Hanna. (1981) - In: Quaestiones medii aevi vol. 2 (1981) p. 151-171

43Essay  Procesje Bozego Ciala w Krakowic w XIV-XVI wieku [Les processions de la Fête-Dieu à Cracovie aux XI Ve-XVIe s]
Zaremska, Hanna. (1978) - In: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce poznego sredniowiecza p. 25-40

44Articles  Z dziejów handlu polsko-litewskiego: lokacje w Koronie i na Mazowszu w latach 1386-1501
Zaremska, Hanna. (1973) - In: Przeglad historyczny vol. 64 (1973) p. 717-728
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1973-t64-n4/Przeglad_Historyczny-r1973-t64-n4-s717-728/Przeglad_Historyczny-r1973-t64-n4-s717-728.pdf

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m