RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Regesta Imperii Literature References

Index of literature references in form of recommended, standardized short title representations.

Short Title Search: Post, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag

Monographie  Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de XIIIe eeuw
Post, Regnerus Richardus. - Utrecht [u.a.] (1928)
In Book Series: Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht / 13
Descriptors: Utrecht High Middle Ages 13th century Bishoprics/A-Z Parishes
Language: Dutch
Short Title: Post, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag

Search:

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)