RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 107

Search Results

Descriptors: Baerten, Jean (1936-)


1Articles  Chroniques, actes faux et droits territoriaux. Étude critique sur le passage définitif du territoire basque Guipúzcoa de la Navarre à la Castille, en 1200, et son utilisation politique par les autorités basques
Baerten, Jean. (2010) - In: Revue belge de philologie et d'histoire vol. 88 (2010) p. 1019-1039

2Articles  Doit-on encore chercher l'acte d'inféodation du comté de Looz à l'église liégeoise ?
Baerten, Jean. (2003) - In: Archives et bibliothèques de Belgique vol. 74 (2003) p. 277-294

3Articles  Hoe het graafschap Loon Luiks werd (tiende - veertiende eeuw)
Baerten, Jean. (2003) - In: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde vol. 57 (2003) p. 239-250

4Articles  Theorieën over het ontstaan van de Nederlands-Belgische grens in Limburg
Baerten, Jean. (2001) - In: Limburg, het oude land van Loon vol. 80 (2001) p. 39-48

5Monographie  Van zilverling tot euro. De geschiedenis van het geld
Baerten, Jean. - Leuven (1999)

6Monographie  Unions et unifications monétaires en Europe depuis la Grèce antique jusqu' à l'Euro
Baerten, Jean. - Bruxelles (1999)

7Essay  Brussel in de middeleeuwen: een Dietse en conservatieve stad
Baerten, Jean. (1998) - In: Momenten uit de geschiedenis van Brussel p. 65-92

8Articles  Aux origines des communes d'Outre-Meuse (XVIe-XVIIIe s.)
Baerten, Jean. (1997) - In: Revue belge de philologie et d'histoire vol. 75 (1997) p. 443-455
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1997_num_75_2_4179

9Articles  Le modèle du gros tournois. Un vieux débat à rouvrir
Baerten, Jean. (1997) - In: Bulletin trimestriel du Cercle d'Études Numismatiques vol. 34 (1997) p. 71-74

10Articles  De Boeren van Voeren
Baerten, Jean. (1997) - In: Revue du Nord vol. 79 (1997) p. 719-720

11Essay  Onderzoek naar de originaliteit en de rol van de muntunie van Jan IV (1420) tussen Brabant, Holland en Henegouwen
Baerten, Jean. (1996) - In: Mélanges André Uyttebrouck p. 57-70

12Articles  Les racines hennuyères et hollandaises du monnayage de Jean IV (1420)
Baerten, Jean. (1996) - In: Bulletin trimestriel du Cercle d'Études Numismatiques vol. 33 (1996) p. 69-78

13Articles  De interpretatie van de "Lex Frisionum" op monetair gebied - methodologische wenken.
Baerten, Jean. (1994) - In: Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (1994) p. 15-24

14Essay  Un débat séculaire. L'application en matière monétaire du Sachsenspiegel et de la Confoederatio (1220) dans l'Empire
Baerten, Jean. (1993) - In: Actes du XIe congrès international de numismatique Pt. 3 p. 87-94

15Articles  Koningschap en Salische Wet. Een misverstand
Baerten, Jean. (1993) - In: Nieuw tijdschrift van de VUB vol. 6 (1993) p. 167-173

16Articles  Les droits des empereurs et des évêques en matière monétaire dans la Principauté de Liège (X-XII siècles)
Baerten, Jean. (1992) - In: Bulletin trimestriel du Cercle d'Études Numismatiques vol. 29 (1992) p. 50-59

17Articles  De slag van Woningen (1288) toch een keerpunt? Oefening in historische kritiek
Baerten, Jean. (1992) - In: Nieuw tijdschrift van de VUB vol. 5, 1 (1992) p. 3-10

18Essay  La bataille de Worringen (1288) et les villes brabançonnes, limbourgeoises et liégoises
Baerten, Jean. (1991) - In: Mélanges Georges Despy p. 71-85

19Articles  Pragmatione versus archivistiek: de invantaris van het oud archief von Sint-Goedele te Brussel
Baerten, Jean. (1989) - In: Archives et bibliothèques de Belgique vol. 60 (1989) p. 223ff.

20Essay  De Luikse voedselhulp aan de opstandige Gentenaren (1381 - 1382), een verwaarloosd voorbeeld van interstedelijke solidariteit
Baerten, Jean. (1988) - In: Huldeboek Jan Craybeckx en Etienne Scholliers p. 66-72

RI-Opac SearchMatches: 107