RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 49

Search Results

Descriptors: Bakala, Jaroslav (1931-2008)


1Articles  Kazimír I. Opolský ve svetle listinných svedectví. [Kasimir I. von Oppeln im Licht der Urkundenaussagen]
Bakala, Jaroslav. (2008) - In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis vol. 1 (2008) p. 37-48

2Essay  K periodizaci stredovekých dejin Slezska.
Bakala, Jaroslav. (2008) - In: K periodizaci dejin Slezska. Sborník p. 53-60

3Articles  K pocátkum katedrální scholasterie ve Vratislavi
Bakala, Jaroslav. (2008) - In: Slezsky sbornik vol. 106 (2008) p. 36-50

4Articles  Láska ci politika? O duvodech snatku Violy Tešínské a Václava III
Bakala, Jaroslav. (2007) - In: Dejiny a soucasnost vol. 29, 7 (2007) p. 17-20

5Articles  K diskusím o zrodu Opavy. [Zur Diskussion über die Entstehung der Stadt Opava]
Bakala, Jaroslav. (2006) - In: Opava. Sborník k dejinám mesta vol. 5 (2006) p. 5-8

6Essay  Die mährischen Enklaven im Mittelalter
Bakala, Jaroslav. (2006) - In: Die mährischen Enklaven in Schlesien p. 71-81

7Articles  700 let Ujazdského rejstríku
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Tešínsko vol. 48 (2005) p. 14-16

8Articles  První tešínský vévoda Meško. [Mieszko der erste Herzog von Teschen]
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity. Historie vol. 12 (2005) p. 197-204

9Articles  Nejstarší válka Piastovcu a Prmyslovcu o Slezsko
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Slezsky sbornik vol. 103 (2005) p. 241-258

10Essay  Brody a mosty v listinách za vlády Premysla Otakara II.
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Staré stezky. Sborník referátu p. 30-39

11Articles  První tešínský vévoda Meško [Mieszko der erste Herzog von Teschen]
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity. Historie vol. 219, 12 (2005) p. 197-204

12Essay  Hukvaldský pán Jindrich z Kytlic
Bakala, Jaroslav. (2004) - In: Hukvaldské etudy p. 17-24

13Articles  K otázce peti holasických hradisek z pohledu historika. [Zur Frage der fünf Golensizer Burgwälle aus dem Gesichtspunkt eines Historikers]
Bakala, Jaroslav. (2004) - In: Opava. Sborník k dejinám mesta vol. 4 (2004) p. 3-6

14Monographie  Bílí Chorvati v promenách ranestredoveké Evropy. Laborator nepretržitého enigmatu [Weisskroaten in den Metamorphosen des frühmittelalterlichen Europas]
Bakala, Jaroslav. - Opava (2004)

15Essay  Z dejin stredoveké ekonomiky v jižním Slezsku
Bakala, Jaroslav. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej p. 65-74

16Essay  Prinesl rok 1335 prelom v dejinách Slezska? [ 1335: Eine Wende in der Geschichte Schlesiens?]
Bakala, Jaroslav. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník p. 305-311

17Articles  K etnickým vztahum slovanské populace v jižním Poodrí. [Zu den ethnischen Beziehungen der slawischen Population im südlichen Oder-Gebiet]
Bakala, Jaroslav. (2003) - In: Archaeologia historica vol. 28 (2003) p. 113-121

18Essay  Výklady o protohistorii Horního Slezska a jejich problémy [Interpretationen der Frühgeschichte Schlesiens und ihre Bildungsprobleme]
Bakala, Jaroslav. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku p. 191-199

19Monographie  Moravskoslezské pomezí v promnách 13. vku: výbor z lánk a studií [Die mährisch-schlesische Grenze im Wandel des 13. Jahrhunderts: Eine Auswahl von Artikeln und Studien]
Bakala, Jaroslav. - Brno (2002)

20Essay  Stredovek Starého sveta - pragmatická obhajoba nepuvodnosti
Bakala, Jaroslav. (2002) - In: FS Vladimír Wolf p. 21-26

RI-Opac SearchMatches: 49