RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 2099

Search Results

Descriptors: Balearics


1Articles  Merchant Identity and Cartographic Impulse in the Architectural Sculpture of the Lonja of Palma de Mallorca
Bauer, Doron. (2016) - In: Hortus artium medievalium vol. 22 (2016) p. 343-350

2Essay  Jaume III de Mallorca: historiografía i bibliografía
Maíz Chacón, Jorge. (2016) - In: Jaume III de Mallorca i el seu temps p. 143-186

3Collection of Essays  Jaume III de Mallorca i el seu temps
Maíz Chacón, Jorge [Publ.]. - Palma (2016)

4Articles  Objetos e influjos de Flandes en la cultura material en la ciudad de Mallorca, siglo XV
Capellà Galmés, Miquel Àngel. (2016) - In: Hortus artium medievalium vol. 22 (2016) p. 373-383

5Essay  Les activitats economiques a la primera meitat del segle XIV. L'etapa del rei Jaume III de Mallorca
Tudela Villalonga, Lluís. (2016) - In: Jaume III de Mallorca i el seu temps p. 49-82

6Essay  L'Administrad de de Jaume III al Regne de Mallorca i la seva documentacio
Urgell Hernández, Ricard. (2016) - In: Jaume III de Mallorca i el seu temps p. 123-142

7Articles  Captives or Slaves and Masters in Eivissa (Ibiza), 1235-1600
Ferrer Abárzuza, Antoni. (2016) - In: Medieval encounters vol. 22 (2016) p. 565-593

8Monographie  La litúrgia de la Seu fa cinc-cents anys: la consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca. I: estudi crític
Seguí Trobat, Gabriel. - Palma de Mallorca (2015)

9Essay  Iniciativa privada i promoció de l'art. Els retaules gôtics de Mallorca
Sabater, Tina. (2015) - In: Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las elites mediterráneas en los siglos XIV y XV p. 77-96

10Essay  Els inversors en deute públic al regne de Mallorca (segles XIV-inicis del segle XV): análisi prosopográfic
Cateura Bennasser, Pau. (2015) - In: Inversors, banquers i jueus. Les xarxes financeres a la Corona d'Aragó p. 15-38

11Articles  La participación de los oficios de la construcción en las Germanías de Mallorca
Cerdà Garriga, Maria MagdalenaJuan Vicens, Antònia. (2015) - In: Medievalismo vol. 25 (2015) p. 85-102

12Essay  Moor or Mallorquin? Anselm Turmeda's Ambiguous Identity in the Cobles de la Divisio del Regne de Mallorca
Gugel, David. (2015) - In: Self-fashioning and assumptions of identity in medieval and early modern Iberia p. 79-115

13Essay  Antonius Duboys d'Albavilla y Philipus Fillo de Orlenis en la catedral de Mallorca (1514-19)
Domenge Mesquida, Joan. (2015) - In: La France et l'Europe autour de 1500 p. 255-272

14Essay  Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)
García-Oliver, Ferran. (2015) - In: Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali p. 197-232

15Essay  Pisa alla conquista delle Baleari (1113-1115). Il lessico delle armi nel Liber Maiorichinus
Bartòla, Alberto. (2015) - In: Studi Vincenzo Matera p. 39-58

16Articles  La tortura judicial en la Mallorca medieval
Planas Rosselló, Antonio. (2015) - In: Glossae vol. 12 (2015) p. 642-660

17Essay  Ciudades, iglesias y castillos. La traslación del poder en las Baleares del siglo III al IX
Busquets Porcell, IsabelRosseló Esteve, José Miguel. (2015) - In: Roma y el mundo mediterráneo p. 401-412

18Essay  La hisenda municipal del regne de Mallorca en el canvi de segle (1390-1410)
Urgell Hernández, Ricard. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona p. 285-300

19Articles  Italianos en la colonización de Ciutat de Mallorca 1230-1315
Bernat Roca, MargalidaSerra Barceló, Jaume. (2015) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 25 (2015) p. 39-73

20Articles  Primeres representacions cartogràfiques de les ciutats de les Illes Balears (segles XVI-XVII)
Ginard Bujosa, Antoni. (2015) - In: Treballs de la Societat Catalana de Geografia vol. 79 (2015) p. 235-255

RI-Opac SearchMatches: 2099