RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 16

Search Results

Descriptors: Balzer, Oswald (1858-1933)


1Monographie  Geneza Trybunalu Koronnego: studium z dziejów saldownictwa polskiego w XVI wieku
Balzer, Oswald. - Warszawa (2009)

2Monographie  Z zagadnien ustrojowych Polski
Balzer, Oswald. Wierzbicki, Andrzej [Ed.]. - Warszawa (1985)

3Sachtitel  Statuty Kazimierza Wielkiego = Les statuts de Casimir le Grand (Vol. 1-2)
Balzer, Oswald [Publ.]. - Poznán (1947 - 1982)

4Monographie  The anniversary of the battle of Grunwald
Balzer, Oswald. - London (1941)

5Monographie  Przewód saldowy polski w zarysie [Das polnische Prozeßwesen im Umriß]]
Balzer, Oswald. - Lwów (1935)

6Monographie  Historja ustroju Polski: skrypt wykladów uniwersyteckich [Geschichte der polnischen Verfassung. Vorlesungen]
Balzer, Oswald. - Lwów (1933)

7Articles  Narzaz jako okreslnik daniny w dobie Piastowskiej ("Narzaz" als Bezeichnung einer Abgabe in der Piastenzeit)
Balzer, Oswald. (1926) - In: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie vol. 6 (1926) p. 120-130

8Monographie  Królestwo polskie 1295-1370 (Vol. 1-3)
Balzer, Oswald. - Lwów (1919 - 1920)

9Monographie  Skarbiec i archiwum koronne: w dobie przedjagiellonskiej
Balzer, Oswald. - Lwów (1917)

10Monographie  Stolice Polski 963 - 1138 [Polens Residenzstädte]
Balzer, Oswald. - Lwów (1916)

11Monographie  Aus Problemen der Verfassungsgeschichte Polens
Balzer, Oswald. - Krakau (1916)

12Monographie  Statut ormianski w zatwierdzeniu Zygmunta I. z r. 1519
Balzer, Oswald. - Lwów (1910)

13Monographie  Sadowsictwo ormianskie w sredniowiecznym Lwowie
Balzer, Oswald. - Lwów (1909)

14Monographie  Genealogia Piastów
Balzer, Oswald. - Kraków (1895)

15Monographie  Slowo o przekladach polskich statutów sredniowiecznych zwlaszcza o Kodeksie Dzikowskim przeklad taki zawierajaclym [Ein Wort über polnische Übersetzungen mittelalterliche Statuten, besonders über den dzikowschen Kodex, welcher solche eine Übersetzung enthält]
Balzer, Oswald. - Lwów (1888)

16Articles  Oratio contra cruciferos (Thorunii coram arbitris anno Domini 1464 habita).
Balzer, Oswald [Publ.]. (1884) - In: Monumenta Poloniae historica vol. 4 (1884) p. 192-205

RI-Opac SearchMatches: 16