RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 85

Search Results

Descriptors: Banaszkiewicz, Jacek (1947-)


1Monographie  Trzy po trzy o dziesiatym wieku
Banaszkiewicz, Jacek. - Kraków (2014)

2Collection of Essays  Instytucja "wczesnego panstwa" w perspektywie wielosci i róznorodnosci kultur [The institution of the "early state" in the perspective of multitude and diversity of cultures]
Banaszkiewicz, Jacek [Publ.]. - Poznán (2013)

3Collection of Essays  Homo, qui sentit: ból i przyjemnosc w sredniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu
Banaszkiewicz, JacekIlski, Kazimierz [Publ.]. - Poznán (2013)

4Articles  Bischof Alberich von Marsica und seine Reliquiengeschenke für Dietrich von Metz und Otto I. 'Translatio s. Alexandri' und 'Inventio sanctorum'
Banaszkiewicz, Jacek. (2012) - In: Frühmittelalterliche Studien vol. 46 (2012) p. 99-156

5Essay  Angielska mediewistka, Notker i jego Gesta Karoli oraz topografia akwizgranskiej rezydencji, czyli skromny przyczynek do swietnego jubileuszu!
Banaszkiewicz, Jacek. (2010) - In: FS Marek Cetwinski p. 149-156

6Essay  Uczta rozrachunku (Quentin Tarantino, Wincenty Kadlubek, Bruno z Kwerfurtu, Richer z Reims). Krótko o pewnym schemacie narracyjnym racjonalizujacym przedstawiana rzeczywistosc
Banaszkiewicz, Jacek. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) p. 634-646

7Essay  Gallus as a credible historian, or why the biography of Boleslaw the Brave is as authentic and far from grotesque as Boleslaw the Wrymouths
Banaszkiewicz, Jacek. (2010) - In: Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiograpy p. 19-34

8Essay  Conrad II's 'theatrum rituale': Wipo on the earliest deeds of the Salian ruler (Gesta Chuonradi imperatoris cap. 5)
Banaszkiewicz, Jacek. (2009) - In: Central and Eastern Europe in the middle ages. A cultural history p. 50-63

9Articles  Was soll im Juni 978 um die Johannisnacht in Aachen geschehen sein?
Banaszkiewicz, Jacek. (2009) - In: Frühmittelalterliche Studien vol. 43 (2009) p. 393-406

10Collection of Essays  Persona, gestus habitusque, insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tozsamosci spolecznej jednostki w sredniowieczu. Materialy z konferencji naukowej - Lubostron' 14 - 16 wrzesnia 2006 roku
Banaszkiewicz, JacekMaciejewski, JacekSobiesiak, Joanna Aleksandra [Publ.]. - Lublin (2009)

11Essay  Gall as credible historian, or why the biography of Boleslav the Brave is as authentic and far from grotesque as Boleslav the Wrymouth's
Banaszkiewicz, Jacek. (2009) - In: Gall Anonym and his Cronicle p. 19-33

12Essay  Narrator w przebraniu, czyli Mistrz Wincenty o bitwie mozgawskiei
Banaszkiewicz, Jacek. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego p. 423-434

13Articles  Lestek (Lesir) i Lechici (Lesar) w sredniowiecznej tradycji skandynawskiej
Banaszkiewicz, Jacek. (2008) - In: Kwartalnik historyczny vol. 115, 2 (2008) p. 3-23

14Articles  Gall jako historyk powazny, czyli dlaczego dzieje i Boleslawa Chrobrego, i Boleslawa Krzywoustego sa prawdziwe i niegroteskowe
Banaszkiewicz, Jacek. (2008) - In: Przeglad historyczny vol. 99 (2008) p. 399-410
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2008-t99-n3/Przeglad_Historyczny-r2008-t99-n3-s399-410/Przeglad_Historyczny-r2008-t99-n3-s399-410.pdf

15Articles  Ein Ritter flieht oder wie Kaiser Otto II. sich vom Schlachtfeld bei Cotrone rettete
Banaszkiewicz, Jacek. (2006) - In: Frühmittelalterliche Studien vol. 40 (2006) p. 145-165

16Articles  History and archeology - together or separate? Some remarks by a medieval historian on the uses and misuses of history by archeologists
Banaszkiewicz, Jacek. (2006) - In: Archaeologia Polona vol. 44 (2006) p. 183-189

17Essay  Zabic Boga! Sakso Gramatyk o niszczeniu przez Dunczyków w 1168 r. rugijskich swiatyn Arkony i Gardzca. Povest vremennych let i historia zaglady Peruna za panowania Wlodzimierza Wielkiego
Banaszkiewicz, Jacek. (2005) - In: Dawne elity p. 63-84

18Articles  Widukind on the Saxon Origins: Saxo, Thuring, and Landkaufszene (Res gestae Saxonicae, I, 5). The Imitation of Ancient Patterns, an Old Tribal Saga or the Product of Scholarly Erudition by Saxon Intellectuals of the 9th-10th Centuries?
Banaszkiewicz, Jacek. (2005) - In: Acta Poloniae historica vol. 91 (2005) p. 25-54

19Articles  Widukind o saskich poczatkach: Saxo, Turyng i Landkaufszene (Res gestae Saxonicae I, 5) [Widukind über die sächsischen Anfänge: Saxo, Thuring und die Landkaufszene (Res gestae Saxonicae I, 5)]
Banaszkiewicz, Jacek. (2004) - In: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej vol. 2 (2004) p. 15-36, 161-187

20Articles  O nowym lacinsko-anglojezycznym wydaniu Galla i o samej jego Kronice
Banaszkiewicz, Jacek. (2004) - In: Roczniki historyczne vol. 70 (2004) p. 205-215

RI-Opac SearchMatches: 85