RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 132

Search Results

Descriptors: Barceló Crespí, Maria (1951-)


1Monographie  Beguines i beates mallorquines a la tardor medieval
Barceló Crespí, Maria. - Palma de Mallorca (2017)

2Essay  Pedreres i pedra a la Mallorca medieval (segles XIV-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2017) - In: Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó p. 127-148

3Articles  Aspectes de la relació de Mallorca amb el regne de Nàpols a la baixa Edat Mitjana
Barceló Crespí, Maria. (2016) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana vol. 72 (2016) p. 29-51

4Articles  Aspectes de la relació de Mallorca amb el regne de Nàpols a la baixa Edat Mitjana
Barceló Crespí, Maria. (2016) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 72 (2016) p. 29-51

5Articles  Inventari de l'alqueria de Jaume Masroig (1491)
Barceló Crespí, MariaColl Font, Maria Carme. (2015) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 71 (2015) p. 261-271

6Essay  Luxe i interior domèstic a la Mallorca dels segles XIV-XV
Barceló Crespí, Maria. (2015) - In: Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las elites mediterráneas en los siglos XIV y XV p. 309-332

7Essay  L'Interregne a Mallorca,
Barceló Crespí, Maria. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona p. 757-766

8Essay  Processons a la ciutat de Mallorca tardomedieval. La litúrgia al carrer
Barceló Crespí, Maria. (2014) - In: Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas catedralicias p. 163-196

9Articles  "In honorem et servicium divini cultus". Nous documents per a l'estudi de l'argenteria sacra en el trànsit a la modernitat
Barceló Crespí, MariaCerdà Garriga, Maria MagdalenaJuan Vicens, Antònia. (2014) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 70 (2014) p. 277-285
https://www.academia.edu/11765568

10Essay  El Reino de Mallorca y su relación con el Reino de Napoles en la Baja Edad Media
Barceló Crespí, Maria. (2014) - In: Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d'Italia e l'Occidente p. 273-298

11Essay  De Madina Mayürqa a Ciutat de Mallorca
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Pt. 2 p. 485-494

12Articles  Els Massanet: poder econòmic i prestigi social (segle XV)
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 23 (2013) p. 79-107

13Monographie  Clergues il·lustrats: un cercle humanista a l'entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550)
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2013)

14Articles  Inventari del botoguer Pere Ylari (1465)
Segura Bonnín, Maria AntòniaBarceló Crespí, Maria. (2013) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 69 (2013) p. 289-310

15Essay  Notes sobre l'Hospital de Santa Magdalena de la ciutat de Mallorca (segles XIII-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol p. 47-55

16Essay  Correspondencia entre ets jurats de Mallorca i els consellers de Barcelona en temps de Joan II i Ferran el Católic
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Estudis Josefina Mutgé i Vives p. 39-54

17Essay  Primavera de 1230: andalusins refugiats a la serra de Llevant (Mallorca)
Barceló Crespí, MariaKirchner, HelenaRiera Rullan, Mateu. (2013) - In: V Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears p. 229-239
https://www.academia.edu/6458513

18Monographie  El raval de mar de la ciutat de Mallorca, segles XIII-XV.
Barceló Crespí, Maria. - Palma (2012)

19Articles  Notes sobre la torre de les Hores i el rellotge de la Ciutat de Mallorca a la tardor medieval
Barceló Crespí, Maria. (2012) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 68 (2012) p. 27-34

20Articles  Apunts sobre el monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2011) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana vol. 67 (2011) p. 83-100

RI-Opac SearchMatches: 132