RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 45

Search Results

Descriptors: Bartošková, Andrea (1952-)


1Essay  Budec
Bartošková, Andrea. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity p. 273-277

2Articles  Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenu [Ein Totenobolus und seine Bedeutung für die Datierung archäologischer Quellen]
Bartošková, Andrea. (2013) - In: Archaeologia historica vol. 38 (2013) p. 129-138
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128311

3Articles  Basic horizons of development at the foregrounds of the early medieval hillfort of Budec
Bartošková, Andrea. (2012) - In: Archeologické rozhledy vol. 64 (2012) p. 59-88

4Articles  Zánik knížecího dvorce na Budci [The demise of the ducal curtis at Budec]
Bartošková, Andrea. (2011) - In: Archeologické rozhledy vol. 63 (2011) p. 284-306

5Articles  Budec: ein bedeutendes Machtzentrum des frühen böhmischen Staates
Bartošková, Andrea. (2010) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters vol. 38 (2010) p. 85-159

6Articles  Rane stredoveké opevnení vnejšího areálu hradište Budec [Die frühmittelalterliche Befestigung des äußeren Areals der Burganlage Budec]
Bartošková, Andrea. (2010) - In: Památky archeologické vol. 101 (2010) p. 243-282

7Articles  Rane stredoveká Budec - pramenná základna a bilance poznatku K problematice funkcí centrální loakality [Der frühmittelalterliche Burgwall Budec - Die Quellen und eine Bilanz der Erkentnisse]
Bartošková, AndreaStefanem, I.. (2006) - In: Archeologické rozhledy vol. 56 (2006) p. 724-757

8Articles  Rane stredoveká Budec: Pramenná základna a bilance poznatku ; K problematice funkcí centrální lokality [ Der frühmittelalterliche Burgwall von Wutsch. Quellen und Bilanz des Forschungsstandes. Zur Problematik der Zentralortsfunktion]
Bartošková, AndreaStefan, Ivo. (2006) - In: Archeologické rozhledy vol. 58 (2006) p. 724-757

9Essay  Aktuální stav poznání budecského hradište
Bartošková, Andrea. (2005) - In: Budec 1100 let (905-2005) p. 25-33

10Articles  K vývoji vnitrního opevnení na Budci [Zur Entwicklung der Innenbefestigung von Budec]
Bartošková, Andrea. (2005) - In: Archeologické rozhledy vol. 56 (2004) p. 763-797

11Articles  K vývoji vnitrního opevnení na Budci [Zur Entwicklung der Innenbefestigung von Budec]
Bartošková, Andrea. (2004) - In: Archeologické rozhledy vol. 56 (2004) p. 763-797

12Articles  Dvorec hradského správce na Budci? Srovnání publikovaných záveru s výpovedí terénní dokumentace [Ein Gehöft des Burgverwalters in Budec? Eine Gegenüberstellung der veröfentlichten Interpretationen und der Aussage der Grabungsdokumentation]
Bartošková, Andrea. (2004) - In: Archeologické rozhledy vol. 56 (2004) p. 310-320

13Articles  K interpretaci vnejšího valu na Levém Hradci [Zur Interpretation des Aussenwalls in Levý Hradec]
Bartošková, Andrea. (2003) - In: Archeologické rozhledy vol. 55 (2003) p. 618-624

14Collection of Essays  Stará Boleslav: premyslovský hrad v raném stredoveku
Bohácová, IvanaBartošková, Andrea [Publ.]. - Praha (2003)

15Articles  Revizní analýza archeologické situace u rotundy sv. Petra a Pavla na Budci [Revisionsanalyse der archäologischen Situation bei der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Budec]
Bartošková, Andrea. (2003) - In: Památky archeologické vol. 94 (2003) p. 183-218

16Essay  Kostená a parohová industrie ze Staré Boleslavi. [The bone and antler industries from Stará Boleslav]
Bartošková, Andrea. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku p. 227-266

17Essay  Kostená a parohová industrie ze Staré Boleslavi [The Bone and Antler Industrie from Stará Boleslav]
Bartošková, Andrea. (2003) - In: Stará Boleslav. Premyslovský hrad v raném stredoveku p. 227-266

18Articles  Metodické problémy chronologie na základe výzkumu budecského hradište [Die methodischen Probleme der Chronologie am Beispiel der Untersuchung des Burgwalles von Budec]
Bartošková, Andrea. (2000) - In: Sborník prací Filozofické fakulty brnenské univerzity M vol. 5 (2000) p. 183-187
http://hdl.handle.net/11222.digilib/113817

19Articles  Budec - Levý Hradec - Libice n. Cidlinou - Pražský hrad - Stará Boleslav . Prameny a literatura ke studiu vybraných stredoceských hradišt 1970-1999 [Budec - Levý Hradec - Prager Burg - Stará Boleslav - Libice n. Cidlinou: Die Quellen und die Literatur zu einem Studium von ausgewählten mittelböhmischen Burgwällen 1970-1999]
Bartošková, AndreaBohácová, IvanaCiháková, Jarmilau.a.. (2000) - In: Archeologie ve stredních Cechách vol. 4 (2000) p. 505-530

20Essay  Stará Kourim
Bartošková, Andrea. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 p. 314-316

RI-Opac SearchMatches: 45