RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 69

Search Results

Descriptors: Batlle Prats, Lluís (1909-1983)


1Essay  Benet XIII a Girona
Batlle Prats, Lluís. (1988) - In: Jornades sobre el cisma d'Occident a Catalunya 2 p. 337-346

2Essay  Jaume I en la cartoral Llibre Verd de l'Arxiu Municipal de Girona
Batlle Prats, Lluís. (1982) - In: Jaime I y su época 3-5 p. 377-383

3Articles  Cartas testimoniales de la presentación del privilegio de las franquicias de Gerona en Aragón, 1316
Batlle Prats, Lluís. (1982) - In: Jerónimo Zurita. Cuadernos de historia vol. 41/42 (1982) p. 237-258

4Essay  Notes biogràfiques del jurisconsult Gironi Tomàs Mieres
Batlle Prats, Lluís. (1982) - In: La Corona d'Aragona e il Mediterraneo Pt. 2 p. 177-190

5Articles  La reducció de pesos, mides i mesures de Palafrugell, Mont-ràs, Llofriu i Palamós
Batlle Prats, Lluís. (1982) - In: Estudis del Baix Empordà vol. 1 (1982) p. 92-99

6Articles  Dues notes de la desamortització a Girona
Batlle Prats, Lluís. (1980 - 1981) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 53/54 (1980/81) p. 101-106

7Essay  Fragments de narrativa catalana medieval
Batlle Prats, Lluís. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Pt. 2 p. 53-58

8Articles  Fragments de narrativa catalana medieval
Batlle Prats, Lluís. (1980) - In: Estudis universitaris catalans vol. 24 (1980) p. 53-58

9Monographie  La Cultura a Gironna de l'Edat Mitjana al Renaixement
Batlle Prats, Lluís. - Girona (1979)

10Articles  Dues notes de bibliografia olotina
Batlle Prats, Lluís. (1979) - In: Annals. Patronat d'estudis històrics d'Olot i comarca vol. 3 (1979) p. 5-10
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsPEHOC/article/view/277421

11Articles  Nomanament de metge del bisbe i capítol de Girona a favor de Ramon de Cornellà (1296)
Batlle Prats, Lluís. (1978) - In: Anales del Instituto de Estudios Gerundenses vol. 24 (1978) p. 251-252
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/53878

12Essay  Inventari dels béns de Guillem de Coll apotecari-especier de Girona: 1454
Batlle Prats, Lluís. (1978) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Pt. 2 p. 197-214

13Articles  Inventari dels béns de Guillem de Coll apotecari-especier de Girona: 1454
Batlle Prats, Lluís. (1978) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 6 (1978) p. 197-214

14Articles  El retaule major del monestir de Santa Clara de Girona, obra de Pau Costa
Batlle Prats, Lluís. (1978) - In: Anales del Instituto de Estudios Gerundenses vol. 24 (1978) p. 19-35
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/53870

15Essay  Migración Gerona-Valencia
Batlle Prats, Lluís. (1976) - In: Primer congreso de historia del País Valenciano 3 p. 105-110

16Articles  Demolición del hospial de Santa Catalina en 1654
Batlle Prats, Lluís. (1976) - In: Revista de Girona vol. 74 (1976) p. 8-10

17Articles  La ciudad de Lérida consulta al Ayuntamiento de Gerona una cuestión de protocolo en funciones de Iglesia
Batlle Prats, Lluís. (1975) - In: Ilerda. Humanitats vol. 36 (1975) p. 37-40

18Articles  Más datos sobre la imprenta incunable y los libreros de Gerona
Batlle Prats, Lluís. (1974 - 1975) - In: Anales del Instituto de Estudios Gerundenses vol. 22 (1974/75) p. 115-130
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/53815

19Articles  Unas cartas inéditas de fray Gregorio Parcero, obispo de Gerona
Batlle Prats, Lluís. (1973) - In: Hispania sacra. Revista española de historia eclesiástica vol. 26 (1973) p. 355-359

20Articles  El "castell" de Palau de Santa Eulàlia
Batlle Prats, Lluís. (1972 - 1973) - In: Anales del Instituto de Estudios Gerundenses vol. 21 (1972/73) p. 277-314
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/53803

RI-Opac SearchMatches: 69