RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 48

Search Results

Descriptors: Benešovská, Klára (1950-)


1Essay  Wenceslas IV and the Chapel of Corpus Christi in the New Town of Prague
Benešovská, KláraOpacic, Zoë. (2011) - In: Liber Amicorum Paul Crossley 1 p. 157-175

2Essay  Magistri cum machinis, Maestri commacini nebo Maestri campionesi v ceských zemích 12. století?
Benešovská, Klára. (2010) - In: FS Anežka Merhautová p. 228-244

3Collection of Essays  Královský snatek - Eliška Premyslovna a Jan Lucemburský 1310: [Praha, Dum U Kamenného zvonu 4.11.2010 - 6.2.2011]
Benešovská, Klára [Publ.]. - Praha (2010)

4Essay  Místa pro chvíle slavnostní [Places Designated for Ceremony]
Benešovská, Klára. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 p. 319-336

5Essay  The House at the Stone Bell: Royal Representation in Early-Fourteenth-Century Prague
Benešovská, Klára. (2009) - In: Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe p. 48-63

6Essay  The Legacy of the Last Phase of the Prague Cathedral Workshop. One More Look at the "Weicher Stil"
Benešovská, Klára. (2009) - In: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich p. 157-172

7Essay  Tri fragmenty neznámého figurálního náhrobku
Benešovská, Klára. (2009) - In: Sborník príspevku ze zasedáni k problematice sepulkrálních památek p. 13-27

8Essay  "Obcasné" a "docasne" rezidence Jana Lucemburského v Lucembursku, Francii a Itálii
Benešovská, Klára. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Pt. 2 p. 147-167

9Essay  Drobná poznámka k puvodnímu významu tocenice [Small note to the original meaning of the knotted veil]
Benešovská, Klára. (2007) - In: FS Hana Hlavácková p. 371-381

10Essay  Emauzy a Nové Mesto pražské: otázka architekta [ Emmaus and the Prague New Town: the Question of the Architect.]
Benešovská, Klára. (2007) - In: Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy p. 77-92

11Articles  St George the Dragon-slayer at Prague Castle - the eternal pilgrim without a home?
Benešovská, Klára. (2007) - In: Umení vol. 55 (2007) p. 28-39

12Essay  Architecture at the Crossroads: Three Examples from Bohemia circa 1300
Benešovská, Klára. (2007) - In: The year 1300 and the creation of a new European architecture p. 151-162

13Essay  Architektura ve službách panovníka - Základní architektonická koncepce Karlštejna a její inspiracní zdroje [Architektur in Diensten des Herrschers - die architektonische Grundkonzeption von Karlstein und ihre Inspirationsquellen]
Benešovská, Klára. (2006) - In: Schodištní cykly velké veže hradu Karlštejna. Stav po restaurování p. 96-105

14Essay  Le bouleversement de la mise en scène du pouvoir: L'art en Bohême à l'époque des rois Wenceslas IV (1378 - 1419) et Sigismond de Luxembourg (1420 - 1437)
Benešovská, Klára. (2006) - In: Sigismundus von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa p. 263-284

15Essay  Praha a Milano roku 1395 in margine bronzového sousoší sv. Jirí na Pražském hrade. [Prague and Milan in 1395. In Margine of the bronze statue of St. George in Prague Castle]
Benešovská, Klára. (2006) - In: FS Jaromír Homolka p. 291-306

16Essay  Slohové souvislosti vrcholne gotické prestavby Sázavského kláštera 1315-1420 [Die Stilzusammenhänge der frühgotischen Umbauten im Kloster Sasau]
Benešovská, Klára. (2005) - In: Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií p. 163-174

17Essay  Einige Randbemerkungen zum Anteil von Peter Parler am Prager Veitsdom
Benešovská, Klára. (2004) - In: Parlerbauten - Architektur, Skulptur, Restaurierung p. 117-126

18Essay  Gotická katedrála. Architektura
Benešovská, Klára. (2004) - In: Katedrála sv. Víta v Praze p. 25-65

19Essay  The Royal House in Brno and its chapels = Královský dum v Brne a jeho kaple
Benešovská, Klára. (2003) - In: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration p. 185-193, 426-431

20Essay  Poznámky k ostrovskému klášteru v dobe gotiky [Bemerkungen zum Kloster Ostrov zur Zeit der Gotik]
Benešovská, Klára. (2003) - In: 1000 let kláštera na Ostrove (999-1999) p. 43-54

RI-Opac SearchMatches: 48