RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 174

Search Results

Descriptors: Bertran Roigé, Prim (1948-2014)


1Sachtitel  [Bibliographie]
Bertran Roigé, Prim. (2016)
http://ub.academia.edu/PrimBERTRANROIG%C3%89

2Essay  La ciutat de Balaguer i el seu mercat medieval
Bertran Roigé, Prim. (2015) - In: El Mercat de Balaguer. Una cruïlla p. 153-175

3Essay  El Cisma d'Occident en la política del rei Martí
Bertran Roigé, Prim. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona p. 385-414

4Essay  El comtat d'Urgell i el Compromís de Casp
Bertran Roigé, Prim. (2015) - In: Ruptura i legitimació dinàstica a l'Edat Mitjana p. 143-170

5Articles  La cuina pontifícia sota Bonifaci VIII. Notes
Bertran Roigé, Prim. (2014) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia vol. 31 (2014) p. 189-196
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/278228/366015

6Essay  Mercat i fira a Vilagrassa (S.XII-XIV). De les concessions reials a les tensions amb municipis veïns
Bertran Roigé, Prim. (2013) - In: Romànic tardà a les terres de Lleida p. 119-152

7Essay  La Pia Almoina de Lleida i el recurs al crèdit censal com a fonts de finançament, al voltant de 1400
Bertran Roigé, Prim. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol p. 87-97

8Essay  Els monestirs i els sabers
Bertran Roigé, PrimLluch Bramon, Rosa. (2013) - In: Monestirs i territori. 1200 aniversari de la fundació del Monestir de Sant Esteve de Banyoles p. 89-106

9Essay  La alimentación de pobres y peregrinos en la Cataluña medieval
Bertran Roigé, Prim. (2013) - In: La alimentación en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV) p. 43-64

10Essay  La ciutat de Barcelona, senyora de Vilagrassa, a l'Urgell (1391-1460)
Bertran Roigé, Prim. (2013) - In: Estudis Josefina Mutgé i Vives p. 153-170

11Essay  L'economia de l'Església catalana en temps de Jaume I
Bertran Roigé, Prim. (2013) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Pt. 2 p. 227-246

12Essay  Vilagrassa, a les Corts i Parlament del Principat
Bertran Roigé, Prim. (2013) - In: Romànic tardà a les terres de Lleida p. 189-202

13Essay  Fiscalitat reial i finances municipals a Vilagrassa (ss. XII-XIV)
Bertran Roigé, Prim. (2013) - In: Romànic tardà a les terres de Lleida p. 153ff.

14Essay  El espacio religioso en la ciudad catalana bajomedieval
Bertran Roigé, Prim. (2012) - In: Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique p. 317-346

15Essay  Ermengol d'Urgell (1010-1035). L'obra d'un bisbe del segle XI
Bertran Roigé, Prim. (2010) - In: Sant Ermengol, bisbe d'Urgell (1010-1035). Història, art, culte i devocions p. 11-93

16Articles  El Camino de Santiago en Cataluña
Claramunt Rodríguez, SalvadorBertran Roigé, Prim. (2010) - In: Medievalismo vol. 20 (2010) p. 11-52
http://revistas.um.es/medievalismo/article/view/141401

17Articles  [Rezension zu:] Flocel Sabaté: La feudalización de la sociedad catalana
Bertran Roigé, Prim. (2009 - 2010) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia vol. 30 (2009/10) p. 515-518
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/250089/334645

18Essay  Compra y consumo de vino en la mesa pontificia bajo Benedicto XIII (entre 1411 y 1415).
Bertran Roigé, Prim. (2009) - In: Homenaje Julio Valdeón Pt. 3 p. 435-446

19Essay  Els jueus en els llibres de batlles reials de Catalunya
Bertran Roigé, Prim. (2009) - In: Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media p. 805-820

20Essay  Oligarquías y familias en Cataluña
Bertran Roigé, Prim. (2009) - In: La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I, 1213-1276 p. 53-80

RI-Opac SearchMatches: 174