RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 65

Search Results

Descriptors: Bieniak, Janusz (1927-)


1Essay  Die Großen und die Einheit der piastischen Monarchie im 11.-12. Jahrhundert
Bieniak, Janusz. (2012) - In: Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen p. 171-220

2Essay  Mittelalterliche Adelsgeschlechter und Genealogie. Probleme und Möglichkeiten der Forschung
Bieniak, Janusz. (2012) - In: Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen p. 335-364

3Essay  Wincenty rozumial i przedstawial ustroj panstwa polskiego
Bieniak, Janusz. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego p. 39-46

4Essay  Jan (Janek) von Czarnków. Unvollendete polnische Chronik aus dem 14. Jahrhundert
Bieniak, Janusz. (2009) - In: Cultus sanctorum. Cults, saints, patronage, hagiography p. 123-184

5Articles  Jan (Janek) z Czarnkowa. Niedokonczona kronika polska z XIV wieku
Bieniak, Janusz. (2009) - In: Studia zródloznawcze vol. 47 (2009) p. 109-144

6Essay  Poczatki miasta w Lubieniu Kujawskim
Bieniak, Janusz. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska p. 141-148

7Essay  Flos milicie Mazoviensis marcare lividorum cecidit
Bieniak, Janusz. (2008) - In: FS Karol Modzelewski p. 27-32

8Essay  Polska elita polityczna XII wieku. (IV A. Dwa moznowladztwa wobec jednosci panstwa)
Bieniak, Janusz. (2007) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 11 p. 9-19

9Monographie  Najstarsze kujawskie ksiegi ziemskie: (1397 - 1408) ; kolejnosc i chronologia kart
Bieniak, Janusz. - Warszawa (2007)

10Monographie  Polskie rycerstwo sredniowieczne: Suplement
Bieniak, Janusz. Supruniuk, AnnaWroniszewski, JanRadziminski, Andrzej [Publ.]. - Kraków (2005)

11Articles  Mieszczanstwo sredniowiecznego Lipna
Bieniak, Janusz. (2004) - In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica vol. 3 (2004) p. 223-231

12Essay  Polska elita polityczna XII wieku (A. Dwa moznowladztwa - wobec jednosci panstwa)
Bieniak, Janusz. (2004) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 10 p. 19-46

13Essay  Mozni i rycerze
Bieniak, Janusz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 p. 68-73

14Essay  Bracia.
Bieniak, Janusz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 p. 32-37

15Essay  Wojna i pokój
Bieniak, Janusz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 p. 62-65

16Essay  Walka o Pomorze
Bieniak, Janusz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 p. 40-43

17Essay  Powstanie ksiestwa opolsko-raciborskiego jako wyraz przeksztalcania sie Polski w dzielnocowa poliarchie
Bieniak, Janusz. (2003) - In: Sacra Silenti provincia 800 lat dziedziczonego ksiestwa opolskiego (1202-2002) p. 37-81

18Essay  Statut Krzywoustego
Bieniak, Janusz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 p. 54-59

19Monographie  Polskie rycerstwo sredniowieczne: wybór pism
Bieniak, Janusz. - Kraków (2002)

20Essay  Dobrzynski wywód szlachectwa z 1378 roku
Bieniak, Janusz. (2002) - In: Heraldyka i okolice p. 456-454

RI-Opac SearchMatches: 65