RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 53

Search Results

Descriptors: Bistrický, Jan (1930-2008)


1Monographie  Olomoucke horologium: kolektar biskupa Jindricha Zdika
Bistrický, JanCervenka, Stanislav. - Olomouc (2011)

2Essay  Bibliografie prací doc. PhDr. Jana Bistrického, CSc.
Bistrický, Jan. (2011) - In: Almanach medievisty-editora p. 119-126

3Articles  Listina dacického faráre Mikuláše z r. 1414
Bistrický, Jan. (2007) - In: Dacický vlastivedný sborník vol. 4 (2007) p. 225-228

4Essay  Muž reformy na olomouckém stolci. Jindrich Zdík.
Bistrický, Jan. (2006) - In: Osobnosti moravských dejin 1 p. 27-43

5Essay  Nápis v ambitu velehradského kláštera
Bistrický, Jan. (2006) - In: Cisterciáci na Morave. Sbornik k 800. výrocí príchodu cisterciáku na Moravu p. 240-243

6Articles  K tzv. moravskému kanclérství z roku 1207 [Zum sog. Mährischen Kanzleramt aus dem Jahre 1207]
Bistrický, Jan. (2006) - In: Vlastivedny vestnik moravsky vol. 58 (2006) p. 34-41

7Articles  Poznámka k pocátkum kostela ve Starém Hobzí.
Bistrický, Jan. (2005) - In: Dacický vlastivedný sborník vol. 3 (2005) p. 123-125

8Articles  Nejstarsi osidleni horniho podyji [The oldest settlement of the upper Labe Region]
Bistrický, Jan. (2002) - In: Historica Olomucensia vol. 31 (2002) p. 29-35

9Articles  Nejstarší osídlení horního Podyjí
Bistrický, Jan. (2002) - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica vol. 31 (2002) p. 29-36

10Essay  Art. Johann Frost (Mráz) († 1403). 1390-1392 Ernannter Bischof von Merseburg. 1392-1397 Bischof von Lebus. 1397-1403 Bischof von Olmütz
Kopiec, JanBistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 516

11Essay  Art. Johannes Sobieslaus (1352-1394). 1380 Postulierter Bischof von Olmütz. 1380-1388 Bischof von Leitomischl. 1387-1388 Postulierter Bischof von Olmütz. 1387-1394 Patriarch von Aquileja
Hledíková, ZdenkaBistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 513

12Essay  Art. Engelbert († 1199). 1194-1199 Bischof von Olmütz. 1197 Administrator des Bistums Prag
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 504-505

13Articles  Die älteste Besiedlung des oberen Thayatales
Bistrický, Jan. (2001) - In: Das Waldviertel vol. 50 (2001) p. 29-37

14Essay  Art. Hynko Berka von Duba (Hynek Berka z Dubé) († 1333). 1326-1333 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 511

15Essay  Art. Johann Bavor (OPraem) († 1201). 1199-1201 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 505

16Essay  Art. Theoderich von Neuhaus († 1302). 1281-1302 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 509

17Essay  Art. Robert (OCist) (um 1160/70-1240). 1202-1240 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 505-506

18Essay  Art. Nikolaus von Riesenburg († 1397). 1383-1387 Bischof von Konstanz. 1387-1397 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 515-516

19Essay  Art. Konrad († 1336). 1316-1326 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 510-511

20Essay  Art. Johann der Kahle (Holý) von Wallenstein († 1311). 132/03-1311 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 509-510

RI-Opac SearchMatches: 53