RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 53

Search Results

Descriptors: Bistrický, Jan (1930-2008)


1Monographie  Olomoucke horologium: kolektar biskupa Jindricha Zdika
Bistrický, JanCervenka, Stanislav. - Olomouc (2011)

2Essay  Bibliografie prací doc. PhDr. Jana Bistrického, CSc.
Bistrický, Jan. (2011) - In: Almanach medievisty-editora p. 119-126

3Articles  Listina dacického faráre Mikuláše z r. 1414
Bistrický, Jan. (2007) - In: Dacický vlastivedný sborník vol. 4 (2007) p. 225-228

4Essay  Muž reformy na olomouckém stolci. Jindrich Zdík.
Bistrický, Jan. (2006) - In: Osobnosti moravských dejin 1 p. 27-43

5Articles  K tzv. moravskému kanclérství z roku 1207 [Zum sog. Mährischen Kanzleramt aus dem Jahre 1207]
Bistrický, Jan. (2006) - In: Vlastivedny vestnik moravsky vol. 58 (2006) p. 34-41

6Essay  Nápis v ambitu velehradského kláštera
Bistrický, Jan. (2006) - In: Cisterciáci na Morave. Sbornik k 800. výrocí príchodu cisterciáku na Moravu p. 240-243

7Articles  Poznámka k pocátkum kostela ve Starém Hobzí.
Bistrický, Jan. (2005) - In: Dacický vlastivedný sborník vol. 3 (2005) p. 123-125

8Articles  Nejstarší osídlení horního Podyjí
Bistrický, Jan. (2002) - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica vol. 31 (2002) p. 29-36

9Articles  Nejstarsi osidleni horniho podyji [The oldest settlement of the upper Labe Region]
Bistrický, Jan. (2002) - In: Historica Olomucensia vol. 31 (2002) p. 29-35

10Essay  Art. Hynko Berka von Duba (Hynek Berka z Dubé) († 1333). 1326-1333 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 511

11Essay  Art. Johann von Neumarkt (um 1310-1380). 1352-1353 Ernannter Bischof von Naumburg. 1353-1364 Bischof von Leitomischl. 1364-1380 Bischof von Olmütz. 1380 Elekt von Breslau
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 512-513

12Essay  Art. Wilhelm († frühestens 1263). 1240-1245 Elekt von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 506

13Articles  Die älteste Besiedlung des oberen Thayatales
Bistrický, Jan. (2001) - In: Das Waldviertel vol. 50 (2001) p. 29-37

14Essay  Art. Engelbert († 1199). 1194-1199 Bischof von Olmütz. 1197 Administrator des Bistums Prag
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 504-505

15Essay  Art. Johann Frost (Mráz) († 1403). 1390-1392 Ernannter Bischof von Merseburg. 1392-1397 Bischof von Lebus. 1397-1403 Bischof von Olmütz
Kopiec, JanBistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 516

16Essay  Art. Konrad († 1336). 1316-1326 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 510-511

17Essay  Art. Johannes Sobieslaus (1352-1394). 1380 Postulierter Bischof von Olmütz. 1380-1388 Bischof von Leitomischl. 1387-1388 Postulierter Bischof von Olmütz. 1387-1394 Patriarch von Aquileja
Hledíková, ZdenkaBistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 513

18Essay  Art. Bruno von Schauenburg (Schaumburg) (um 1245-1281). 1245-1281 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 507-509

19Essay  Art. Johann das Öchslein (Volek) († 1351). 1334-1351 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 511-512

20Essay  Art. Nikolaus von Riesenburg († 1397). 1383-1387 Bischof von Konstanz. 1387-1397 Bischof von Olmütz
Bistrický, Jan. (2001) - In: Gatz, Bischöfe 1 p. 515-516

RI-Opac SearchMatches: 53