RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 151

Search Results

Descriptors: Boer, Dick Edward Herman de (1947-)


1Sachtitel  [Bibliographie]
Boer, Dick Edward Herman de. (2016)
https://rug.academia.edu/ddeboer

2Articles  Op zoek naar de verblijfplaats van een middeleeuwse abt: Emo in Rome (1212)
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Roma Aeterna vol. 3 (2015) p. 64-72

3Essay  Iberian identities - some final remarks
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Catalonia and Portugal. The Iberian Peninsula from the Periphery p. 523ff.

4Articles  Een fake-bevalling
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Madoc vol. 8 (2015) p. 222-223

5Articles  At the Meeting Point of Historical Disciplines
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 130, 4 (2015) p. 67-78

6Articles  Met zang en Wimpel: Leiden en de Spaanse Armada
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Jaarboekje voor geschiedenis Leiden vol. 107 (2015) p. 6-34

7Sachtitel  In het water gevonden: het Amersfoortse Mirakelboek naar het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180
Duisterwinkel, Juliette [Ed.]. Boer, Dick Edward Herman deJ.Jongen, Ludo [Publ.]. - Hilversum (2015)

8Collection of Essays  Sicke Benninge en zijn kroniek: Een Groninger burger over opkomst en verval van zijn stad rond 1500
Rinzema, Anton J.Beek, L. vanBoer, Dick Edward Herman deZwart, C. [Publ.]. - s.l. (2014)

9Essay  De Hanze 1350-1550: Handelssteden in de Nederlanden
Boer, Dick Edward Herman de. (2014) - In: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema's p. 37-40

10Essay  Het zwaard van de aartsengel
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Lagen in Stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen p. 120-125

11Collection of Essays  Die Devotio Moderna: sozialer und kultureller Transfer (1350 - 1580) (Vol. 1-2)
Boer, Dick Edward Herman deKwiatkowski, Iris [Publ.]. - Münster i. W. (2013)

12Articles  Globaal en ‘global' verzoend in twee banden
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Queeste vol. 20 (2013) p. 49-52

13Essay  De Moderne Devotie: reflectie, educalie en sociale-culturele cohesie in de Duits-Nederlandse grensregio
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350 - 1580) Pt. 1 p. 9-28

14Essay  The Creation and Failure of a Cohesion. The Building Bricks of a Territorial Concentration in the Perspective of Regional Clustering in the Low Countries Until the End of the 14th Century
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Terra - ducatus - marchionatus - regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen p. 32-61

15Articles  On the kings of Portugal, or how an image of a far-away region came to be established in Holland
Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: e-Journal of Portuguese History vol. 10, 1 (2012)

16Articles  Il viaggio dell'abate Emo. Dalla Frisia con furore
Boer, Dick Edward Herman deHeering, A.. (2012) - In: Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale vol. 16 (2012) p. 32-41

17Essay  Bûter, brea en griene tsiis. Langues et identités au Moyen Age, quelques observations
Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: Identitats (2012) p. 153ff.

18Essay  In het voetspoor van Emo: De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212
Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: Reizen in woelige tijden p. 7-21

19Essay  Putten uit bronnen, bronnen uit putten. De sociale geschiedenis van waterput en beerput
Benders, Jeroen F.Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: Nederland Stedenland. Continuïteit en Vernieuwing p. 150-164, 293-294

20Monographie  Emo's reis: een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212
Emo <Werumiensis>. Boer, Dick Edward Herman de [Publ.]. - Leeuwarden (2011)

RI-Opac SearchMatches: 151