RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 70

Search Results

Descriptors: Bohigas Balaguer, Pere (1901-2003)


1Essay  Francesc Eiximenis
Bohigas Balaguer, Pere. (1989) - In: L'Epoca medieval a Catalunya p. 129-137

2Essay  Ausiàs March
Bohigas Balaguer, Pere. (1989) - In: L'Epoca medieval a Catalunya p. 173-186

3Monographie  Lírica trobadoresca del segle XV: Joan Basset i altres poetes inèd. del Cançoner Vega-Aguiló
Bohigas Balaguer, Pere. - Barcelona (1988)

4Essay  Art. March, Ausiàs
Bohigas Balaguer, Pere. (1987) - In: Dictionary of the Middle Ages Pt. 8 p. 125

5Essay  Art. Jordi de S. Jordi
Bohigas Balaguer, Pere. (1986) - In: Dictionary of the Middle Ages Pt. 7 p. 150

6Essay  Noticia de una traducción aragonesa de la crónica de Bernat Desclot
Bohigas Balaguer, Pere. (1983) - In: Homenaje José Manuel Blecua p. 109-122

7Collection of Essays  Aportació a l'estudi de la literatura catalana
Bohigas Balaguer, Pere. - Montserrat (1982)

8Essay  Analogies entre les obres dels miniaturistes del temps del rei Martí i les del mestre del Liber Instrumentorum de la catedral de València, seguides d'algunes indicacions codioc lògiques
Bohigas Balaguer, Pere. (1980) - In: Primer congreso de historia del País Valenciano 2 p. 693-700

9Articles  En qué medida el estudio histórico de las bibliotecas contribuye al conocimiento de los contactos culturales de la Edad Media
Bohigas Balaguer, Pere. (1980) - In: Boletín de ANABAD vol. 30, 2 (1980) p. 209-224

10Articles  Més notes sobre textos de teatre català medieval
Bohigas Balaguer, Pere. (1979) - In: Iberoromania vol. 10 (1979) p. 15-29

11Essay  Notes sobre el "Llibre de privilegis de Barcelona" Ottob. lat 3058
Bohigas Balaguer, Pere. (1979) - In: Studi Giulio Battelli Pt. 2 p. 129-133

12Articles  Un memorial sobre importació de llibres al Regne de Castella
Bohigas Balaguer, Pere. (1978) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 6 (1978) p. 245-256

13Essay  Els còdex il.lustrats i decorats
Bohigas Balaguer, Pere. (1978) - In: Història de Catalunya (1978-79) p. 296-298

14Essay  Un memorial sobre importació de llibres al Regne de Castella
Bohigas Balaguer, Pere. (1978) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Pt. 2 p. 245-256

15Essay  Orígens de la imprenta
Bohigas Balaguer, Pere. (1978) - In: Història de Catalunya (1978-79) Pt. 3 p. 278-280

16Articles  La miniatura a l'època romànica
Bohigas Balaguer, Pere. (1977 - 1981) - In: Lambard vol. 1 (1977/81) p. 105-113

17Essay  "Curial e Güelfa"
Bohigas Balaguer, Pere. (1976) - In: Actes del Tercer Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura catalanes p. 219-234

18Essay  El canconer catalá Vega-Aguiló
Bohigas Balaguer, Pere. (1975) - In: Homenaje Antonio Rodríguez-Moñino p. 115-138

19Articles  Les derniers temps de l'enluminure romane en Catalogne: la transition en gothique
Bohigas Balaguer, Pere. (1974) - In: Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa vol. 5 (1974) p. 33-43

20Essay  Notas sobre la utilización de la bibliotecas al fin de la Edad Media
Bohigas Balaguer, Pere. (1974) - In: Homenaje Guillermo Guastavino p. 21-36

RI-Opac SearchMatches: 70