RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 69

Search Results

Descriptors: Bonner, Anthony (1928-)


1Monographie  Llibre de meravelles / Ramon Llull
Lullus, Raimundus. Bonner, AnthonyBadía, Lola [Publ.]. - Barcelona (2017)

2Articles  Representació gràfica i ècfrasi en l'obra de Ramon Llull
Bonner, AnthonySoler, Albert. (2016) - In: Magnificat vol. 3 (2016) p. 67-93

3Monographie  Llibre del gentil e dels tres savis / Ramon Llull
Lullus, Raimundus. Bonner, Anthony [Publ.]. - Palma de Mallorca (2015)

4Articles  Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic
Bonner, AnthonySoler, Albert. (2015) - In: Studia lulliana vol. 110 (2015) p. 3-30
http://msl.cat/revista/55%20Bonner%20Soler.pdf

5Articles  Qui té por de Ramon Llull?
Bonner, Anthony. (2014) - In: Studia lulliana vol. 109 (2014) p. 87-99

6Articles  A Brief History of the 'Llull DB' and Its Derivatives
Bonner, AnthonySoler, AlbertBadía, Lola. (2014) - In: Digital philology vol. 3 (2014) p. 59-74

7Essay  What Was Llull Up To?
Bonner, Anthony. (2011) - In: Ramon Llull. From the Ars magna to artificial intelligence p. 5-24

8Articles  Una obra nova i un títol doble
Bonner, Anthony. (2010) - In: Studia lulliana vol. 105 (2010) p. 105-109

9Essay  Ramon Llull in 1308: Prison, Shipwreck, Art, and Logic
Bonner, Anthony. (2010) - In: 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit p. 609-630

10Monographie  Llibre de l'és de Déu. Llibre de coneixença de Déu. Llibre de Déu / Ramon Llull
Lullus, Raimundus. Bonner, AnthonySoler Llopart, AlbertAmengual Bunyola, Guillem Alexandre [Publ.]. - Palma de Mallorca (2010)

11Monographie  Ramon Llull: a contemporary life
Lullus, Raimundus. Bonner, Anthony [Publ.]. - Barcelona (2010)

12Monographie  A contemporary life / Ramon Llull
Lullus, Raimundus. Bonner, Anthony [Publ.]. - Barcelona [u.a.] (2010)

13Monographie  Ars brevis.
Lullus, Raimundus. Bonner, Anthony [Publ.]. - Barcelona (2009)

14Articles  The master Lullist
Bonner, Anthony. (2009) - In: Hispanic research journal vol. 10 (2009) p. 11-17

15Essay  La disputa interreligiosa, la solució enginyosa de Ramon Llull
Bonner, Anthony. (2008) - In: Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg p. 212-224

16Monographie  The art and logic of Ramon Llull: a user's guide
Bonner, Anthony. - Leiden (2007)

17Articles  La "mise en texte" de la primera versió de l'Art: noves formes per a nous continguts.
Bonner, AnthonySoler, Albert. (2007) - In: Studia lulliana vol. 47 (2007) p. 29-50

18Essay  Reducere auctoritates ad necessarias rationes
Bonner, Anthony. (2006) - In: Ramón Llull al segle XXI p. 47-74

19Essay  Llull, Ramón (1232/3-1316)
Bonner, Anthony. (2006) - In: Key figures in medieval Europe p. 409-412

20Articles  Els estudis lul·lístics de Francesc de B. Moll
Bonner, Anthony. (2003) - In: Estudis balearics vol. 72/73 (2003) p. 103-107

RI-Opac SearchMatches: 69