RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 56

Search Results

Descriptors: Borkowska, Urszula (1935-2014)


1Essay  Modlitwa królowej Bony
Borkowska, Urszula. (2014) - In: FS Maria Koczerska p. 268-273

2Essay  Malzenstwa jagiellonskie
Borkowska, Urszula. (2014) - In: Manželství v pozdním stredoveku. Rituály a obyceje p. 153-165

3Collection of Essays  Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser
Borkowska, UrszulaHörsch, Markus [Publ.]. - Ostfildern (2010)

4Essay  The Jagiellonian Model of Education
Borkowska, Urszula. (2010) - In: Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser p. 171-184

5Essay  Wizerunek Mikoiaja Traby w dzielach Jana Dlugosza
Borkowska, Urszula. (2009) - In: Mikolaj Traba - maz stanu i prymas Polski p. 125-126

6Essay  Pietas regia. Formy królewskiej poboznosci w póznosredniowiecznej Polsce
Borkowska, Urszula. (2006) - In: Krol w Polsce XIV i XV wieku p. 39-56

7Essay  Modlitewnik króla? [Königliches Gebetbuch.]
Borkowska, Urszula. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej p. 272-286

8Essay  From Royal Prayer Books to Common Prayers: Religious Practices in Late Medieval and Early Modern Poland
Borkowska, Urszula. (2006) - In: Elite and popular religion. Papers p. 180-188

9Essay  Borkowska, Urszula: Organisation und Geistigkeit der polnischen Mission in Litauen
Borkowska, Urszula. (2006) - In: Kirchliche Reformimpulse des 14.-15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa p. 143-156

10Articles  Marital contracts of the House of Jagiellon.
Borkowska, Urszula. (2005) - In: Majestas vol. 13 (2005) p. 75-93

11Articles  Edukacja Jagiellonów
Borkowska, Urszula. (2005) - In: Roczniki historyczne vol. 71 (2005) p. 99-119

12Essay  Edukacja i mecenat artystyczny Wladyslawa Jagiellonczyka, króla Czech i Wegier. [Education and artistic patronage of Ladislaus the Jagiellon, King of Bohemia and Hungary]
Borkowska, Urszula. (2004) - In: Polacy w Czechach. Czesi w Polsce, X - XVIII wiek p. 193-207

13Essay  Theatrum Ceremoniale at the Polish Court as a System of Social and Political Communication
Borkowska, Urszula. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe p. 431-452

14Essay  Gothic-Renaissance Royal Residences in Poland
Borkowska, Urszula. (2004) - In: Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526) p. 105-114

15Essay  Rachunki krolewskie jako zrodlo poznania praktyk religijnych Jagiellonów
Borkowska, Urszula. (2004) - In: FS Aleksandra Witkowska p. 47-64

16Essay  Fundacje koscielne wielkopolskiej rodziny ksiazecej w drugiej polowie XIII wieku
Borkowska, Urszula. (2004) - In: FS Wieslaw Müller p. 17-28

17Essay  Innocent III and the Countries of the "New Christianity" - Poland and Hungary.
Borkowska, Urszula. (2003) - In: Innocenzo III. Urbs et orbis Pt. 2 p. 1169-1191

18Essay  The Jagiellonians as Founders of Ecclesiastical Institutions in the Grand Duchy of Lithuania and Poland
Borkowska, Urszula. (2002) - In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit p. 123-130

19Essay  Rezydencje Jagiellonów [The Jagiellons' Residencies]
Borkowska, Urszula. (2001) - In: Rezydencje w sredniowieczu i czasach nowoytnych p. 9-31

20Essay  Królewscy spowiednicy [Royal Confessors]
Borkowska, Urszula. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina p. 173-192

RI-Opac SearchMatches: 56