RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 39

Search Results

Descriptors: Boubín, Jaroslav (1954-)


1Collection of Essays  Hledání nové Evropy. Projekt krále Jirího
Boubín, Jaroslavu.a. [Publ.]. - Praha (2015)

2Essay  Písemnictví
Boubín, Jaroslav. (2014) - In: Husitské století p. 490-518

3Essay  Petr Chelcicky und seine Ausfuhrungen zur Gesellschaft
Boubín, Jaroslav. (2012) - In: Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte p. 77-92

4Monographie  Siet viery
Chelcický, Petr. Boubín, Jaroslav [Publ.]. - Praha (2012)

5Essay  Hledani spravne cesty / Searching for the Proper Way: Jan Hus
Boubín, Jaroslav. (2011) - In: Husite. Na ceste za poznanim husitskeho stredoveku p. 21-30

6Articles  Obraz prevráceného sveta: K úvahám Petra Chelcického o spolecnosti
Boubín, Jaroslav. (2010) - In: Cesky casopis historicky vol. 108 (2010) p. 593-614

7Essay  The Bohemian Crownlands under the Jagiellons (1471-1526)
Boubín, Jaroslav. (2009) - In: A History of the Czech Lands p. 173-190

8Essay  Pojem svobody u Petra Chelcického [Petr Chelcický's perception of freedom.]
Boubín, Jaroslav. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) p. 454-465

9Essay  "Dána jest každému cloveku svoboda ...": K užití pojmu svobody v husitských postilách [ "Everybody has been Liberty given..." On using the Term of Freedom in Hussite Postils.]
Boubín, Jaroslav. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek p. 87-93

10Articles  Dílo Petra Chelcického a soucasný stav jeho edicního zprístupnení [Das Werk von Petr Chelcický und der gegenwärtige Editionsstand]
Boubín, Jaroslav. (2004) - In: Cesky casopis historicky vol. 102 (2004) p. 273-296

11Essay  Der Versuch einer Neuordnung Europas. Das Projekt König Georgs von Podiebrad und seines Rates Antonio Marini aus dem 15. Jahrhundert
Boubín, Jaroslav. (2003) - In: Auf der Suche nach einem Phantom? p. 93-108

12Articles  Príbramova excerpta z táborských traktátu z kapitulního sborníku D 49. [Príbrams Exzerpte aus taboritischen Traktaten in der Handschrift Ms D 49 im Prager Metropolitankapitel]
Zachová, JanaBoubín, Jaroslav. (2001) - In: Mediaevalia historica Bohemica vol. 8 (2001) p. 139-167

13Articles  Monumentální soupis Viklefových bludu z kapitulního sborníku D 49 [Ein monumentales Verzeichnis von Wyclifs Irrlehren in dem Sammelband des Prager Kapitels D 49]
Zachová, JanaBoubín, Jaroslav. (2000) - In: Mediaevalia historica Bohemica vol. 7 (2000) p. 133-174

14Essay  Art. Jacobellus of Stríbro (?-1429)
Boubín, Jaroslav. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Pt. 1 p. 750

15Essay  Art. Rokycana, Jan (c. 1390-1471)
Boubín, Jaroslav. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Pt. 2 p. 1250

16Essay  Art. Unity of Brethren
Boubín, Jaroslav. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Pt. 2 p. 1483-1484

17Essay  Art. George of Podebrady (1420-1471)
Boubín, Jaroslav. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Pt. 1 p. 595

18Articles  Petr Chelcický a jeho dílo v ceské i zahranicní historiografii let 1978-1994
Boubín, Jaroslav. (1999) - In: Husitský Tábor vol. 12 (1999) p. 49-54

19Articles  Z nejvetšího latinského spisu Jana Príbrama proti Viklefovi a táborum [Aus der grössten lateinischen Schrift des Johannes Príbram gegen Wyclif und die Taboriten]
Zachová, JanaBoubín, Jaroslav. (1999) - In: Mediaevalia historica Bohemica vol. 6 (1999) p. 143-159

20Monographie  Žaloby katolíku na mistra Jana z Rokycan [ Katholische Anklage gegen Magister Johann von Rokycan]
Boubín, JaroslavZachová, Jana. - Rokycany (1997)

RI-Opac SearchMatches: 39