RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 56

Search Results

Descriptors: Bravermanová, Milena (1955-)


1Articles  Ženský surcot z královské krypty.
Bravermanová, Milena. (2016) - In: Archaeologia historica vol. 41 (2016) p. 49-65

2Articles  Tkanice z pohrebních šatu jedné z ceských královen zhotovená technikou tkaní na destickách [Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin]
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2014) - In: Archaeologia historica vol. 39 (2014) p. 299-313
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130293

3Articles  Problematika otevírání hrobu panovníku, svatých a církevních hodnostáru na Pražském hrade
Bravermanová, Milena. (2014) - In: Epigraphica & sepulcralia vol. 5 (2014) p. 11-27

4Essay  The two Romanesque fabrics from the Royal Crypt of the cathedral of St. Vitus at Prague Castle
Bravermanová, Milena. (2014) - In: Textile Kostbarkeiten Staufischer Herrscher p. 26-33

5Essay  A Baptismal Neonate Suit from the Tomb of Duke Bretislav II and the Woman's Veil, a So-called kruseler, from the Royal Crypt in the Cathedral of St. Vitus at Prague Castle
Bravermanová, Milena. (2013) - In: North European Symposium for Archaeological Textiles XI p. 197-204

6Articles  Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hrade [Textilien aus dem Grab von Bischof Johann II. († 1236) aus dem Veitsdom auf der Prager Burg]
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2013) - In: Archaeologia historica vol. 38 (2013) p. 643-652
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128344

7Articles  Krestní oblecek novorozence z tumby knížete Bretislava II. v katedrále sv. Víta
Bravermanová, Milena. (2013) - In: Epigraphica & sepulcralia vol. 4 (2013) p. 23-54

8Essay  Pohrby a hroby lucemburskych králu
Bravermanová, Milena. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy p. 228-234

9Articles  Metodika výzkumu archeologických textilních nálezu [Forschungsmethodik für archäologische Textilfunde]
Bravermanová, MilenaBrezinová, HelenaUrbanová, Kristýna. (2011) - In: Zprávy památkové péce vol. 71 (2011) p. 97-104

10Articles  Fragment pohrebních šatu a závoj, tzv. kruseler, z rakve ceských královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta [Das Fragment eines Begräbniskleides und ein Schleier, ein sog. Kruseler, aus dem Sarg böhmischer Königinnen aus der Königsgruft im St. Veitsdom]
Bravermanová, Milena. (2011) - In: Archaeologia historica vol. 36 (2011) p. 593-624
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128223

11Articles  Pohrební šaty jedné z ceských královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta. [Das Begräbniskleid einer der böhmischen Königinnen aus der Königsgruft im St. Veitsdom]
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Archaeologia historica vol. 35 (2010) p. 203-222
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128148

12Essay  Osudy hrobu svatého Václava [Die Schicksale des Sankt Wenzelsgrabes]
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého p. 149-166

13Articles  Mitra z hrobu "ctihodného Bernarda, biskupa pražského" [The mitre from the grave of "venerable Bernard, the Prague bishop"]
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Mediaevalia historica Bohemica vol. 13, 1 (2010) p. 7-45

14Essay  Die Gräber der böhmischen Heiligen auf der Prager Burg
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter p. 181-201

15Essay  Archaeological Textiles from Prague Castle, Czech Republic
Bravermanová, Milena. (2010) - In: North European Symposium for Archaeological Textiles X p. 31-35

16Articles  Nález rane stredovekého importu pravdepodobne z Anglie ve sbírkách Pražského hradu. [Finding of Early Medieval Import, probably from England, in Collection of the Prague Castle]
Bravermanová, Milena. (2009) - In: Zprávy památkové péce vol. 69 (2009) p. 213-216

17Articles  Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta. [Geometrisch verziertes Gewebe aus dem Königsgrab im Veitsdom]
Bravermanová, Milena. (2009) - In: Archaeologia historica vol. 34 (2009) p. 463-481

18Essay  Pohrby knížat a králu
Bravermanová, MilenaŽemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu p. 348-350

19Essay  Nove okolnosti o moznem pohrbu knizete Konrada II. Oty
Bravermanová, Milena. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu p. 235-236

20Essay  Do ceho se mohla knežna Emma oblékat. Odení žen z nejvyšší spolecenské trídy v raném stredoveku
Bravermanová, Milena. (2008) - In: Emma Regina. Civitas Melnic. Sborník p. 107-120

RI-Opac SearchMatches: 56