RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 33

Search Results

Descriptors: Brummer, Rudolf (1907-1989)


1Monographie  Bibliografia Lulliana 1870-1973
Brummer, Rudolf. - Mallorca (1991)

2Essay  Algunes notes sobre una versió catalana gairebé oblidada de la Queste del Saint Graal
Brummer, Rudolf. (1989) - In: Miscel.lània Joan Fuster Pt. 1 p. 27-35

3Articles  Les tres redaccions del "Libre de consolació d'ermità" - indicis del mètode literari de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1988) - In: Zeitschrift für Katalanistik vol. 1 (1988) p. 168-175

4Essay  Algunes notes sobre el Libre del gentil e los tres savis de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1988) - In: Studia M. de Riquer Pt. 3 p. 25-34

5Essay  Un passatge de la Divina Commedia de Dante en dues traduccions catalanes
Brummer, Rudolf. (1986) - In: Estudis Josep Romeu i Figueras Pt. 1 p. 133-141

6Articles  La importàcia de la novel·la "Blanquerna" de Ramon Llull en les literatures europees de l'edat mitjana
Brummer, Rudolf. (1986) - In: Randa vol. 19 (1986) p. 137-142

7Essay  Una qüestió debatuda: Ramon Llull va escriure llibres en àrab?
Brummer, Rudolf. (1985) - In: Miscel.lània Antoni M. Badia i Margarit p. 55-69

8Articles  Die Vitia Principalia als allegorische Gestalten bei einigen Autoren des XIII. Jahrhunderts: Huon de Méry, Rutebeuf, Ramon Llull, Bono Giamboni
Brummer, Rudolf. (1984 - 1986) - In: Estudis romànics vol. 19 (1984/86) p. 185-195

9Essay  Ramon Llull i Dante Alighieri, parallels literaris
Brummer, Rudolf. (1983) - In: Actes del sisè col.loqui international de llengua i literatura catalanes p. 241-255

10Essay  Hi ha un model literari per al Libre de contemplació en Déu de Ramon Llull?
Brummer, Rudolf. (1981) - In: Miscellània Pere Bohigas Pt. 1 p. 241-255

11Essay  Sobre una versió italiana del Fèlix de Ramon Llull. Mss. de Venècia i de Munic
Brummer, Rudolf. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Pt. 2 p. 127-133

12Articles  Sobre les fonts literàries del "Blanquerna" de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1979) - In: Iberoromania Ser. NF, vol. 9 (1979) p. 1-11

13Articles  Sobre una versió italiana del "Fèlix" de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1979) - In: Estudis universitaris catalans vol. 23 (1979) p. 127-134

14Articles  L'enseignement de la langue arabe à Miramar, faits et conjectures
Brummer, Rudolf. (1978) - In: Estudios lulianos vol. 22 (1978) p. 37-48

15Monographie  Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum ; 1870 - 1973
Brummer, Rudolf. - Hildesheim (1976)

16Monographie  Katalanische Sprache und Literatur
Brummer, Rudolf. - München (1975)

17Essay  Bemerkungen zu einer Madrider Handschrift von Dantes Divina Commedia mit der spanischen Marginalübersetzung des Don Enrique de Villena.
Brummer, Rudolf. (1971) - In: FS Rudolf Palgen p. 15-22

18Essay  Zu einer frühen französischen Übersetzung des katalanischen Libre de Blanquerna von Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1971) - In: FS Mario Wandruszka (1971) p. 639-647

19Articles  Die älteste Handschrift des "Libre de contemplació" von Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1971) - In: Estudios lulianos vol. 15 (1971) p. 145-151

20Articles  Eine altkatalanische Urkunde in Montblanc (Prov. Tarragona)
Brummer, Rudolf. (1969) - In: Orbis. Bulletin international de documentation linguistique vol. 18 (1969) p. 367-373

RI-Opac SearchMatches: 33