RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 33

Search Results

Descriptors: Budaj, Marek (1975-)


1Monographie  Poklad z Mojmíroviec: svedectvo nepokojných casov
Budaj, Marek. - Bratislava (2017)

2Articles  Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici [Einzigartige Obole von Karl Robert von der Bergbaufundstelle Glanzenberg in Banská Štiavnica (Schemnitz)]
Labuda, JozefBudaj, Marek. (2014) - In: Archaeologia historica vol. 39 (2014) p. 649-655
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130333

3Articles  Zvláštny nález rímskej mince z Ivanky pri Dunaji
Budaj, Marek. (2013) - In: Denarius vol. 3 (2013) p. 17-18

4Articles  Nález denáru z 12. století objevených pri archeologickém výzkumu v Sedlci-Prcici [Deniers of the 12th century found during archaeological excavations in Sedlec-Prcice (Príbram district)]
Budaj, MarekMilitký, JiríSelmi-Wallisová, Michael. (2012 - 2013) - In: Numismatický sborník vol. 27 (2012/13) p. 247-252

5Articles  Zaujímavý nález zlatej mince zo 14. storocia
Budaj, MarekVavák, Július. (2012) - In: Denarius vol. 2 (2012) p. 32-35

6Articles  Neskorostredoveký hromadný nález minci z Divišova (okr, Benešov). K nálezu vzácného denára Jana Hunyadiho a Georga Brankovica z roku 1451 v Posázaví [Late medieval group coin find from Divišov (Benešov district). Contribution to the find of the rare denier of John Hunyadi and Georg Brankovic struck in 1451 from the Sazava River region]
Budaj, MarekVideman, Jan. (2010) - In: Numismatický sborník vol. 25 (2010) p. 71-73

7Monographie  Slovenské dejiny. 2. Od novoveku po súcasnost
Budaj, Marek. - Bratislava (2009)

8Essay  Uhorske mincovnictvo v 12. storoci a jeho specifika
Budaj, MarekTóth, Csaba. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu p. 147-166

9Articles  Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. [Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchung der Peter und Paulkriche in Holice, Bezirk Dunajská Streda (Niedermarkt)]
Hanuš, MartinGrznár, PeterHladíková, KatarínaBudaj, MarekCurný, Marián.. (2008) - In: Archaeologia historica vol. 33 (2008) p. 297-319

10Articles  Vzácny denár z 13. storocia zo Slovenska. K problematike zatriedenia mince Huszar c. 281 [A rare denier of the 13th century from Slovakia. Contribution to the systematic classification of coins of the Huszar no. 281 type]
Budaj, MarekHunka, JánVideman, Jan. (2008) - In: Numismatický sborník vol. 23 (2008) p. 109-117

11Articles  Vpády Premysla Otakara II. na Slovensko vo svetle nálezov mincí. [Einfälle Premysl Otakars II. in die Slowakei im Licht von Münzfunden]
Budaj, Marek. (2008) - In: Folia numismatica vol. 21 (2006/07) p. 83-89

12Monographie  Kosicky zlaty poklad
Budaj, Marek. - Bratislava (2007)

13Articles  Dva zaujímavé parvy Václava II. zo Slovenska. [Two interesting parvi struck under Václav [Wenceslas] II, found in Slovakia]
Budaj, Marek. (2006) - In: Numismatický sborník vol. 21 (2006) p. 151-156

14Articles  Nové nálezy grošov zo 14. až 15. storocia na Slovensku. [Funde von Groschen aus dem 14. bis 15. Jahrhundert in der Slowakei]
Budaj, Marek. (2006) - In: Zbornik Slovenského Národného Múzea. Archéológia vol. 16 (2006) p. 303-310

15Articles  Výnimocný poklad novovekých mincí zo Šuríc
Budaj, MarekHunka, Ján. (2006) - In: Gemer-Malohont vol. 2 (2006) p. 110-117

16Essay  Nové vyhodnotenie nálezov pražských grošov na Slovensku.
Budaj, Marek. (2005) - In: Ceská a slovenská numismatika po deseti letech (1993-2003) p. 137-148

17Articles  Nález falošných mincí zo 16. až 17. storocia z Komárna.
Budaj, Marek. (2005) - In: Zborník Slovenského Národného Múzea. Historia vol. 45 (2005) p. 161-174

18Articles  Nové nálezy mincí z Pezinka. [Neue Münzfunde aus Pezinok]
Budaj, Marek. (2004) - In: Slovenská numizmatika vol. 17 (2004) p. 256-261

19Articles  Nový nález mincí z Bolerázu. [Neufund der Münzen aus Boleráz]
Budaj, Marek. (2004) - In: Slovenská numizmatika vol. 17 (2004) p. 273

20Articles  Poklad mincí z druhej polovice 13. storocia z Pezinka. [Treasure of Coins from the 2nd Half of the 13th Century from Pezinok]
Hunka, JánBudaj, Marek. (2004) - In: Zborník Slovenského Národného Múzea. Historia vol. 44 (2004) p. 85-96

RI-Opac SearchMatches: 33