RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 70

Search Results

Descriptors: Buko, Andrzej (1947-)


1Essay  Katastrofa budowlana? O nieznanym epizodzie budowlanym najstarszej fazy rezydencji ksiazecej na Górze Katedralnej w Chelmie
Buko, Andrzej. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz p. 883-896

2Sachtitel  [Bibliographie]
Buko, Andrzej. (2016)
http://pan-pl.academia.edu/BukoAndrzej

3Collection of Essays  Bodzia. Elitarny cmentarz z poczatków panstwa polskiego
Buko, Andrzej [Publ.]. - Warszawa (2016)

4Essay  Ziemie polskie przed Piastami: jednorodny czy zróznicowany obraz regionów?
Buko, Andrzej. (2015) - In: FS Wladyslaw Duczko p. 55-62

5Essay  Chronology of the Cemetery
Buko, AndrzejKara, Michal. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland p. 427-436

6Essay  Looking Towards Bodzia: An Introduction
Buko, Andrzej. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland p. 1-7

7Collection of Essays  Bodzia: a late Viking-Age elite cemetery in Central Poland
Cyngot, Dorota [Ed.]. Buko, Andrzej [Publ.]. - Leiden [u.a.] (2015)

8Essay  The Bodzia Cemetery in Light of the Interdisciplinary Research
Buko, Andrzej. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland p. 523-553

9Essay  Overview of the Finds from the Bodzia Cemetery
Buko, Andrzej. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland p. 163-165

10Essay  Fortified medieval sites in Central Europe: construction, techniques, functions, regional differentiations
Buko, Andrzej. (2014) - In: Mura di legno, mura di terra, mura di pietra p. 651-668

11Articles  Sredniowieczne kamienne wieze ziemi chelmskiej [Medieval stone towers of the Chelm Land]
Buko, Andrzej. (2014) - In: Przeglad archeologiczny vol. 62 (2014) p. 125-146

12Essay  Bodzia: a unique Viking age cemetery with chamber-like graves from central Poland
Buko, AndrzejKara, MichalDuczko, WladyslawSobkowiak-Tabaka, Iwona. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland p. 353-372

13Articles  A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research
Buko, Andrzej. (2013) - In: Archäologisches Korrespondenzblatt vol. 43 (2013) p. 423-442

14Essay  Old Ties, New Challenges. The power Centres and the Rise of the Oldest Piast's Patrimony in Archaeological Perspective
Buko, Andrzej. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) p. 67-82

15Articles  Fortified medieval sites in Central Europe: construction, techniques, functions, regional differentiations
Buko, Andrzej. (2013) - In: Scienze dell'Antichità vol. 19 (2013) p. 651-668

16Essay  Between Wolin and Truso. The Southern part of the Baltic Rim at the time of Rise of the Polish State (an archaeological perspective)
Buko, Andrzej. (2012) - In: FS Nils Blomkvist p. 53-70

17Articles  Early Medieval archaeology in Poland: the beginnings and development stages
Buko, Andrzej. (2012) - In: PCA. Post classical archaeologies vol. 2 (2012) p. 361-378

18Essay  Glowne cezury i wyznaczniki zmian spolezno-kulturowych na ziemiach polskich we wcesnym sredoniowieczej: (zarys problematiki badawcej)
Buko, Andrzej. (2012) - In: Rytm przemian kulturowych w pradziejach i sredniowieczu p. 411-447

19Essay  Medieval Rural Settlements in the Central Europe (6th-mid: 13th c.): Examples from the Polish Lands
Buko, Andrzej. (2012) - In: Paesaggi, comunità, villaggi medievali p. 41-60

20Essay  Sandomierz sedes regniprindpalis and State Formation Processes in Little Poland
Buko, Andrzej. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa p. 643-652

RI-Opac SearchMatches: 70