RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

RI-Opac SearchMatches: 46

Search Results

Descriptors: Burgers, Jan W. J. (1953-)


1Articles  Die Grafen von Holland-Hennegau in der Region von Maas und Niederrhein in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Burgers, Jan W. J.. (2016) - In: Rheinische Vierteljahrsblätter vol. 80 (2016) p. 58-89

2Sachtitel  [Bibliographie]
Burgers, Jan W. J.. (2016)
https://uva.academia.edu/JanBurgers

3Essay  Les archives des comtes de Hollande, 889-ca. 1350
Burgers, Jan W. J.. (2016) - In: Les archives princières, XIIe-XVe siècles p. 23-42

4Collection of Essays  Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Zeeland vóór 1572 (Vol. 1-2)
Buijs, A. J.Le Bailly, Marie-Charlotte [Ed.]. Burgers, Jan W. J.Smit, Johannes Gradus [Publ.]. - 's-Gravenhage (2011)

5Essay  The Prince and his Subjecs. The Administration of the County of Holland in the First Half of the Fourteenth Century: the Evidence from the Registers
Burgers, Jan W. J.. (2011) - In: Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche p. 107-116

6Essay  De bisschop, de heren en de stad. Het oorkondewezen in Utrecht circa 1250 - circa 1320
Burgers, Jan W. J.. (2010) - In: Chancelleries princières et Scriptoria dans les anciens Pays-Bas. Xe - XVe siècles p. 187-216

7Essay  The registers of the counts of Holland and Zeeland, 1316-1345: a digital edition
Burgers, Jan W. J.. (2010) - In: Regionale Urkundenbücher p. 180-194

8Monographie  De bron van kennis: over nut en noodzaak van historische bronnenkritiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 8 juli 2010
Burgers, Jan W. J.. - Amsterdam (2010)
https://www.academia.edu/795652

9Articles  De steden van Holland in oorlog (1506 - 1515)
Burgers, Jan W. J.. (2009) - In: Holland vol. 41 (2009) p. 273-290

10Essay  The registers of the counts of Holland, 1316-1345: a digital edition
Burgers, Jan W. J.Hoekstra, Rik. (2009) - In: Digitale Diplomatik. Neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden p. 56-69

11Articles  grafelijke raad in Holland en Zeeland ten tijde van graaf Willem III (1304-1337)
Burgers, Jan W. J.. (2009) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis vol. 12 (2009) p. ??

12Essay  De abdij van Egmond en het begin van de Hollandse oorkondewezen
Burgers, Jan W. J.. (2008) - In: Het klooster Egmond. Hortus conclusus p. 71-101

13Essay  De Breviculi Egmundenses. Inleiding, editie en vertaling
Burgers, Jan W. J.. (2008) - In: Het klooster Egmond. Hortus conclusus p. 173-218

14Essay  'De manie overal vervalsingen te zien': Oorkondenvervalsing in Egmond en Holland
Burgers, Jan W. J.Mostert, Marco. (2008) - In: Het klooster Egmond. Hortus conclusus p. 103-123

15Essay  De registers van de grafelijkheid van Holland in de Henegouwse periode (1299-1345): een eerste onderzoek naar aanleiding van de uitgave ervan
Burgers, Jan W. J.. (2008) - In: Opstellen Hans Smit p. 23-49
https://www.academia.edu/1063895

16Articles  Palaeography and diplomatics: The script of charters in the Netherlands during the fourteenth and fifteenth centuries.
Burgers, Jan W. J.. (2008) - In: Quaerendo vol. 38 (2008) p. 9-31
https://www.academia.edu/795639

17Essay  Trust in writing: Charters in the twelfth-century county of Holland
Burgers, Jan W. J.. (2008) - In: Strategies of writing. Studies on text and trust in the Middle Ages p. 111-131

18Monographie  Rijmkroniek van Holland (366 - 1305) / door een anonieme auteur en Melis Stoke
Melis <Stoke>. Burgers, Jan W. J. [Publ.]. - Den Haag (2004)

19Sachtitel  Rijmkroniek van Holland (366-1305) / door een anonieme auteur en Melis Stoke
Burgers, Jan W. J. [Publ.]. - Den Haag (2004)

20Articles  Oorkondenvervalsing in Holland? De rehabilitatie van het 12de- en 13de-eeuwse Hollandse oorkondenwezen
Mostert, MarcoBurgers, Jan W. J.. (2003) - In: Holland vol. 35 (2003) p. 134-151

RI-Opac SearchMatches: 46