RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 90

Search Results

Descriptors: Butiñá Jiménez, Julia (1941-)


1Articles  Del "Griselda" a "Lo somni"
Butinyà Jiménez, Julia. (2017) - In: eHumanista IVITRA vol. 12 (2017) p. 211-221

2Articles  Sobre el nom de santa Maria de Blaquerna: algunes preguntes i respostes
Butinyà Jiménez, Julia. (2017) - In: Mirabilia. Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval vol. 25 (2017) p. 131-151
http://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/7.pdf

3Monographie  Félix o Libro de maravillas / Ramón Llull
Lullus, Raimundus. Butinyà Jiménez, JuliaDomínguez Reboiras, Fernando [Publ.]. - Madrid (2016)

4Monographie  Félix, o, Libro de maravillas / Ramón Llull
Lullus, Raimundus. Butinyà Jiménez, JuliaDomínguez Reboiras, Fernando [Publ.]. - Madrid (2016)

5Articles  Llull y la filosofía laica medieval
Butinyà Jiménez, Julia. (2015) - In: eHumanista IVITRA vol. 8 (2015) p. 44-67

6Articles  The introduction of Humanism in the Iberian Peninsula
Butinyà Jiménez, Julia. (2015) - In: Mirabilia. Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval vol. 21 (2015) p. 197-221
http://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/21-11.pdf

7Articles  Grècia i les lletres catalanes
Butinyà Jiménez, JuliaCortijo Ocaña, AntonioMartines Peres, Vicent. (2014) - In: Studia iberica et americana vol. 1 (2014) p. 15-19
http://www.studia-iberica-americana.com/data/100172/assets/Issues/Studia_Iberica_et_Americana_1@1496694887137.pdf

8Essay  Oratoria parlamentaria (UU. DD. vol. I, tema 6)
Butinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 115-126

9Essay  Bernat Metge (UU. DD. vol. I, temas 14 y 15)
Ysern Lagarda, Josep AntoniButinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 183-212

10Essay  Joan Rois de Corella (UU. DD. vol. I, tema 18)
Ysern Lagarda, Josep AntoniButinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 331-354

11Essay  Tirant lo Blanch (UU. DD. vol. I, tema 17)
Ysern Lagarda, Josep AntoniButinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 253-274

12Essay  Curial e Güelfa (UU. DD. vol. I, tema 16)
Ysern Lagarda, Josep AntoniButinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 213-252

13Articles  Vint-i-cinc anys rere Bernat Metge
Butinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: eHumanista IVITRA vol. 4 (2013) p. 18-46

14Essay  Ramón Llull (UU. DD. vol. I, temas 2 y 3)
Ysern Lagarda, Josep AntoniButinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 47-64

15Collection of Essays  Adentrándonos en la literatura catalana: edad media
Butinyà Jiménez, JuliaYsern Lagarda, Josep Antoni [Publ.]. - Madrid (2013)

16Essay  Ausias March (UU. DD. vol. I, tema 12)
Ysern Lagarda, Josep AntoniButinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 161-182

17Essay  Las cuatro grandes crónicas (UU. DD. vol. I, tema 4)
Aguilar, Josep AntoniButinyà Jiménez, Julia. (2013) - In: Adentrándonos en la literatura catalana. Edad media p. 27-46

18Articles  Bernat Metge humanista i poliglota. Introducció
Butinyà Jiménez, JuliaCortijo Ocaña, AntonioMartines Peres, Vicent. (2013) - In: eHumanista IVITRA vol. 4 (2013) p. 1-2

19Essay  Dues dones del Curial (Càmar, la Güelfa) i els seus models
Butinyà Jiménez, Julia. (2012) - In: Dones i literatura. Entre l'Edat Mitjana i el Renaixement p. 261-282

20Monographie  Los mundos de Ramón Llull en las lenguas de hoy.
Butinyà Jiménez, Julia. - Madrid (2012)

RI-Opac SearchMatches: 90