RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 96

Search Results

Descriptors: Bylina, Stanislaw (1936-)


1Essay  Opieszali goscie Wieczerzy Panskiej
Bylina, Stanislaw. (2015) - In: FS Izabela Skierska p. 361-369

2Articles  Wojenne wyprawy wojsk husyckich na ziemie sasiednie i nad Baltyk
Bylina, Stanislaw. (2015) - In: Nowe Studia Grunwaldzkie vol. 1 (2015) p. 25-35
http://nowestudiagrunwaldzkie.pl/wp-content/uploads/2016/04/2_Stanis%C5%82aw-Bylina_tom_1.pdf

3Essay  Kartki z zywota ksiedza Váciava Korandy, taboryckiego kaznodziei, agitatora, idola i skandalisty
Bylina, Stanislaw. (2013) - In: FS Halina Manikowska p. 101-134

4Monographie  Drogi, granice, most: studia o przestrzeni publiczej i sakralnej w sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2012)

5Monographie  Rewolucja husycka: przedswit i pierwsze lata
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2011)

6Essay  Szewcy i krawcy w inwektywach i satyrze antyhusyckiej
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) p. 734-744

7Articles  The Sacred Spaces of Rural Society towards the End of the Middle Ages
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: Acta Poloniae historica vol. 101 (2010) p. 89-125

8Collection of Essays  21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010
Manikowska, HalinaBylina, Stanislaw [Publ.]. - Warszawa (2010)

9Essay  The Sacred Spaces of Rural Society towards the End of the Middle Ages
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: 21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010 p. 89-124

10Essay  Problem tzw. reliktow pogaristwa w polskich koscielnych zrodlach normatywnych XIV-XV wieku [The issue of so-called pagan relics in the Polish clerical normative sources from the 14th-15th centuries]
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie p. 363-372

11Monographie  Religijnosc póznego sredniowiecza. Chrzescijanstwo a kultura tradycyjna w Europie srodkowo-wschodniej w XIV-XV w.
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2009)

12Essay  Morderstwo w Kretkowie [1449 r.]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski p. 573-580

13Essay  Drogi wiejskich plebanów (Polska, Czechy XIV-XV w.)
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski p. 238-252

14Essay  Statuty synodalne jako instrument chrystianizacji wsi w póznym sredniowieczu [Synodical Statutes as an Instrument of Christianization of the Country in the Late Middle Ages.]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV p. 271-284

15Essay  Przestrzenie sakralne mieszkanców wsi u schylku sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Animarum cultura. Studia nad kultura religijna na ziemiach polskich w sredniowieczu 1 p. 149-190

16Essay  Religijnosc radykalnego husytyzmu [The Religious Attitudes of Radical Hussitism]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Z religijnych zagadnien sredniowiecza p. 21-35, 36

17Monographie  Hussitica: studia
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2007)

18Essay  Polska i czeska wersja Rozmowy czlowieka ze Smiercia [Polish and Czech Versions of Man's Dialoque with Death.]
Bylina, Stanislaw. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek p. 118-122

19Essay  Z dzicjów pojecia Picardi (haeretici), picardi, pikharti
Bylina, Stanislaw. (2007) - In: FS Urszula Borkowska p. 361-366

20Essay  Kosciól w przestrzeni wiejskiej na ziemiach polskich w póznym sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (2006) - In: FS Anna Rutkowska-Plachcinska p. 35-45

RI-Opac SearchMatches: 96