RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

RI-Opac SearchMatches: 33

Search Results

Descriptors: Helmond


1Book Series Rapport. Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond
- Utrecht (2013)

2Essay  Die Rezeption der Frühgeschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen bei Adam von Bremen, Helmond von Bosau und Albert von Stade. Ein Beitrag zur norddeutschen Geschichtsschreibung des Hochmittelalters
Dartmann, Christoph. (2012) - In: Das Jahr 1112. Ida von Elsdorf und ihre Zeitgenossen p. 289-316

3Articles  Een laatmiddeleeuwse bierbrouwerij aan de rivier de Aa in Helmond
De Jong, Theo P. J.. (2007) - In: Westerheem vol. 56 (2007) p. 235-245

4Essay  Aus der Baugeschichte der Burg von Helmond
Glaudemans, RonaldGruben, Rob. (2004) - In: Burgen und Schlösser in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland p. 195-208

5Articles  Aantekeningen op de genealogie der eertse heren van Helmond uit het huis Berthout: Jan van Berlaer II, in 1314 eertse heer van Helmond
Nota, J.A.. (2004) - In: De Nederlandsche Leeuw vol. 121 (2004) p. 265

6Articles  Aantekeningen op de genealogie der eerste heren van Helmond uit het huis Berthout: Jan van Berlaer II, in 1314 eerste heer van Helmond
Nota, J.A.. (2004) - In: De Nederlandsche Leeuw vol. 121 (2004) p. 189-191

7Essay  Fulling-throughs, other artisanal remains and the present state of urban archaeology in medieval Eindhoven and Helmond (Southern Netherlands)
Arts, Nico M. A.. (1998) - In: Ypres and the Medieval Cloth Industry in Flanders. Archaeological and Historical Contributions p. 177-185

8Articles  Oorlog in Helmond. Archeologische wapenvondsten uit het Oude Huys (circa 1175-1400)
Arts, Nico M. A.. (1995) - In: Brabants heem vol. 47 (1995) p. 85-91

9Articles  Het "zielige" hondje uit Helmond. Een paleopathologische reconstructie van een hondeleven
Jong, Theo de. (1992) - In: Westerheem vol. 41 (1992) p. 13-18

10Articles  D'Oude Huys, het onderzoek van een middeleeuwse houten burcht te Helmond
Strong, June. (1990) - In: Brabants heem vol. 42 (1990) p. 1-22

11Articles  Nogmaals de oorkonde van 1222 betreffende Helmond
Lijten, J. P. J.. (1988) - In: Brabants heem vol. 40 (1988) p. 120-125

12Articles  Het Helmondse schepenprotocol 1397-1400
Maarschalkerweerd, Philip. (1987) - In: De Vlasbloem vol. 8 (1987) p. 91-108

13Articles  Het stichtings- en incorporatieproces van de Cistercienzerinnenabdij Locus Imperatricis (Binderen) bij Helmond, 1237-1246
Bussel, G. J. van. (1987) - In: Citeaux vol. 38 (1987) p. 165-191

14Monographie  Het Helmonds schepenprotocol onder de loupe (1396-1434). Een aanzet tot een diepgaandere analyse van de inhoud
Beijers, H. A. M.. - Schijndel (1985)

15Articles  Dierresten uit Helmond
Jong, Theo de. (1985) - In: Brabants heem vol. 37 (1985) p. 59-65

16Articles  Een onbekende oorkonde van 1222 betreffende Helmond
Boven, M. W. van. (1984) - In: Brabants heem vol. 36 (1984) p. 2-14

17Articles  Slavenbeschimpfungen in Helmonds Chronik
Opelt, Ilona. (1984) - In: Mittellateinisches Jahrbuch vol. 19 (1984) p. 162-169

18Journal  De Vlasbloem: historisch jaarboek voor Helmond
Gemeentelijke Archiefdienst van Helmond [Publ.]. - Helmond (1980 - 1994)

19Articles  Poorterboek der stad Helmond.
Bokhoven, C. van. (1963) - In: De Brabantse leeuw vol. 12 (1963) p. 17-19, 41-43, 65-67, 141-142

20Articles  Abdissenverkiezingen te Binderen bij Helmond
Heeren, Jacob J. M.. (1948 - 1949) - In: Bossche bijdragen vol. 19 (1948/49) p. 189-204

RI-Opac SearchMatches: 33